KOLVÍN

k.ú. Kolvín (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Zaniklá obec na západním okraji Středních Brd, na jihozápadním úbočí Palcíře, při prastaré stezce z Rožmitálska na Plzeňsko a Rokycansko. Dodnes zachovány základy řady budov hustě zarostlé náletovou zelení. U silnice před bývalým statkem č.p. 19 (ve východní části vsi) drobný památníček, připomínající, že zde rod Krátkých po více jak tři sta let hospodařil a v roce 1941 byl nucen svůj domov opustit. Na rozcestí východně od bývalé vsi zachován sokl křížku, postaveného zde roku 1848 jako díkuvzdání za zrušení roboty (a poškozeného v roce 1967).

Ves byla založena ve 14. století /někdy se uvažuje i o založení dřívějším) pravděpodobně jako zemědělské zázemí nedalekého hradu Drštka. Prvně je zmiňována roku 1381. V roce 1421 byla pravděpodobně husity zničena, obnovena až v 1. polovině 16. stol. Koncem 19. stol. byl Kolvín poměrně velká ves s téměř šesti sty obyvateli, s kaplí (spojenou s hasičskou zbrojnicí), školou, několika hostinci... Poprvé byl vysídlen v roce 1941, kdy byla jeho plocha zahrnuta do vojenského prostoru a u vsi vznikl lágr, který byl sice původně plánován jako zajatecký, nakonec v něm však byli v letech 1942-1944 drženi nuceně nasazení (dle různých zdrojů 5 - 10 tisíc lidí), likvidující následky lesní kalamity na Brdech. Ke svážení dřeva k Mirošovským pilám sloužila síť úzkokolejných železnic, nazývaná Kolvínka. Po roce 1945 se část obyvatel vrátila a zdevastovaná ves byla opravena. Znovu k vysídlení a zahrnutí do vojenského prostoru došlo roku 1952. Následně byla ves srovnána se zemí. Pomník padlým v 1. sv. válce byl přemístěn do Skořic.

Lokalita leží ve vojenském újezdu, veřejnosti nepřístupno.

         

vojenské cvičiště

Okolí vsi slouží jako cílové plocha tankové střelnice. Tvoří ho neudržované louky, místy zarůstající křovinami. Uváděn zde výskyt kosatce sibiřského, upolínu nejvyššího či srpice barvířské. Aktivní vojenské cvičiště se nalézá v jihozápadním cípu cílové plochy - v údolí Skořického potoka.

Zajímavosti:

Ø        Majitelé nedalekého hradu Drštky se ve 14. a 15. stol. často používali přízvisko Kolvín.

Literatura:

-          Jan Čáka: Střední Brdy - krajina neznámá (Praha 1998)

Web:

-           Zaniklé obce

-           Brdy.info

-           Genealogické stránky Blechů

-           Bornet

-           Brdy.net

-           Kolvínka

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec 2007