PALCÍŘ

k.ú. Kolvín (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Výrazný vrch v nejzápadnější části Středních Brd (725 m.n.m.) nad zaniklou vsí Kolvín, na severovýchodním okraji cílové plochy Kolvín. Vrchol částečně zalesněný či porostlý křovinami, jsou zde však i bezlesé partie, z nichž se otvírají krásné výhledy na Brdy i na hřebeny Šumavy na jižním obzoru. Na severozápadním úbočí jezírko v zatopeném lomu. Na jihovýchodním úbočí při silnici z bývalého Kolvína do bývalé Padrti drobný pomníček Karla Farmačky, který zde zahynul v dubnu 1967.

Na úbočí Palcíře, kdesi u jezírka, začínala jedna z větví Kolvínky - lesní úzkorozchodné železnice, kterou bylo sváženo v letech 1942-44 dřevo k pilám v Mirošově. Vedla po severním úbočí směrem na Stodůlky. Údajně dochována v terénu stopy, dosud nezkoumány.

Vrch leží uvnitř vojenského újezdu, veřejnosti nepřístupno.

  

Zajímavosti:

Ø        Dle pověsti na temeni vrchu stávalo kamenné obětiště, kde se konaly pohanské  oběti a slavnosti k poctě boha Svantovíta. Pověst pochází pravděpodobně z doby romantismu.

Literatura:

-          Jan Čáka: Střední Brdy - krajina neznámá (Praha 1998)

Web:

-           fotogalerie J. Cinka

-           Kolvínka

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

prosinec 2007