TOK

k.ú. Baština, dříve též Obecnice (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Též Velký Tok. Nejvyšší hora Brd (864,9 m.n.m.), potažmo nejvyšší hora celého českého vnitrozemí, přesto však poměrně nevýrazná a při pohledech z dálky nenápadná. Vrchol tvoří rozlehlá zalesněná plošina, takže dokonce i oficiální nejvyšší místo se v minulosti několikrát „stěhovalo″ a dodnes v jeho lokalizaci nepanuje úplně jasno (rozhodně není tam, kde je „vrcholová″ nivelační tyč; spíše se zdá asi tak o 200 m jižněji). Přes vrchol prochází široký protipožární průsek, fakticky nejvyšším bodem je zřejmě vrchol náspu podél tohoto průseku, označený kamennou mohylou. Tok je významnou pramennou oblastí, na jeho úbočí (některé i přímo na vrcholové plošině) pramení řada vodních toků, stékajících na všechny strany; na úbočí hory několik studánek (U břízy, Knížecí, Mariina).

Na horské louce půl kilometru jižně od vrcholu stávala hájovna Carvánka (zanikla po zřízení vojenského prostoru - dnes zde malá dřevěná lovecká chata). V západních svazích Toku při jedné z lesních cest v pramenné oblasti Reservy drobný dřevěný křížek na památku Vladislava Holmana (+ 4. 10. 1999).

Hora leží uvnitř vojenského újezdu, veřejnosti nepřístupno.

Tok při pohledu od severovýchodu, z Brdy; vpravo dobře vidět odlesněná cílová plocha (prosinec 2011)

při pohledu od severu (z Beranu) je náhorní plošina Toku zcela nenápadná (červen 2005)

křížek Vladislava Holmana (prosinec 2007)

seník pod Tokem (prosinec 2007)

cílová plocha

Rozlehlá odlesněná plocha na východních a severovýchodních svazích Toku. Plocha má charakter severské tundry, je rozbrázděná tisící kráterů, v nichž často jezírka či malá rašeliniště (výskyt rosnatky okrouhlolisté, suchopýru pochvatého, vzácně klikvy bahenní), je porostlá převážně borůvčím, brusinkou a vřesem, v okrajových částech místy velmi řídké porosty zakrslých smrků. Literatura zde uvádí výskyt zajímavých geomorfologických útvarů - kamenných polygonů a mrazových trhlin. Pro značné přírodní hodnoty dve části vyhlášeny jako evropsky významná lokalita. Zejména z horní části cílové plochy nádherné výhledy, zejména k severu (severní část Brd, Křivoklátsko...), z některých míst i k východu (Příbramsko, Povltaví).

Cílová plocha vznikla hned koncem 20. let 20. stol. po vzniku vojenského prostoru a dnes slouží jednak dělostřelectvu a jednak jako letecká střelnice. Je atypická tím, že se na ní fakticky nenalézají žádné vojenské objekty (pravděpodobně jedinou výjimkou je úkryt v horní části plochy nedaleko vrcholu).

 

cílová plocha Tok (prosinec 2006)

místy je odkrytá kamenná suť (prosinec 2006)

 

v okrajových částech je roztroušený porost zakrslých smrčků (prosinec 2006)

 

zimnější pohled na cílovou plochu; středem cílové plochy vede cesta (prosinec 2011)

jeden k mnoha kráterů s jezírkem na dně (prosinec 2011)

 

podzemní úkryt v horní části cílové plochy; z dálky vypadá jako jedno z řady suťovisek (prosinec 2011)

okraj cílové plochy je posetý mysliveckými posedy (prosinec 2006)

 

výhled na Příbramsko; nápadný vrch vpravo je Třemošná (prosinec 2011)

ještě jednou výhled na Příbramsko, v detailnějším pohledu; Příbram se nachází vpravo, na obzoru vrcholky středního Povltaví (prosinec 2011)

Fabiánův žleb

Malebné údolíčko potoka (na některých mapách nazývaného Tetřívčí) stékajícího z Toku k východu, k Octárně. Nejprve jde po okraji cílové plochy, poté vzrostlým lesem. Cesta pod okrajem cílové plochy přechází potůček po zajímavém kamenném mostku. Nedaleko studánka U břízy.

Tetřívčí potok (prosinec 2006)

 

studánka U břízy a nedaleký kamenný mostek (prosinec 2006)

seník při Tetřívčím potoku (prosinec 2006)

Mariin pramen

Studánka na severním úpatí vrchu v pramenné oblasti Obecnického potoka, při silničce zvané Alinace. Studánka kryta dřevěnou stříškou (dle textu obnovena 1986), přepad je však až o kus dál v příkopu u silnice (pod betonem datovaným pro změnu 1956).

 

studánka (leden 2014)

 

přepad u silnice (leden 2014)

celkový pohled na okolí studánky (leden 2014)

Zajímavosti:

Ø        Jméno Tok bývá odvozováno od toku tetřevů (byť jazykovědci razí i jiné teorie, např. od točící se cesty či točícího se větru či od slova téci - Tok je významnou pramennou oblastí, z které stékají vody na všechny strany) - tento kdysi běžný pták zde však byl v 70. letech 20. stol. vyhuben, v současné době probíhají snahy o jeho reintrodukci.

Ø        Jižní svahy Toku včetně vrcholu byly v minulosti součástí enklávy zvané Velká či Hořovická Baština - výběžku hořovického panství vklíněného do lesů patřících k panství Dobříš.

Ø        Koncem 19. stol. uvažoval příbramský Klub českých turistů o zřízení rozhledny na vrcholu Toku, ke stavbě však nikdy nedošlo. Ve 30. letech 20. stol. zde však údajně stála vojenská pozorovací věž. Dřevěná měřičská věž (které však není totožná s předešlou) stála prý ještě v 60. letech v místech pozdější vrcholové knihy.

Literatura:

-          Jan Čáka: Střední Brdy - krajina neznámá (Praha 1998)

-          Vladimír Valenta: Střední Brdy – Nika, červen 2013 – viz též http://www.nika-casopis.cz/archiv-cisel/cerven-2013.aspx

-          Josef Spilka: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Tok - viz též http://praha.ochranaprirody.cz/res/data/105/014650.pdf

Web:

-           Wikipedia - http://cs.wikipedia.org/wiki/Tok_(Brdy)

-           Stránky milovníků brdských hvozdů; Třemšín - http://www.brdy.org/content/view/77/68/

-           Stránky milovníků brdských hvozdů; brdské studánky - http://www.brdy.org/content/view/130/65/1/2/

-           Brdy info - http://www.brdy.info/kapitoly/tok.php

-           Vojenské Brdy - http://www.brdy.net/pages/plocha_tok.php

-           Natura 2000 - http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1804&akce=karta&id=1000103104

-           Turistika.cz - http://www.turistika.cz/mista/tok-865-m-brdy

-           Národní registr pramenů a studánek; U břízy - http://www.estudanky.eu/738-studanka-u-brizy

-           Národní registr pramenů a studánek; Knížecí studánka - http://www.estudanky.eu/580-knizeci-studanka

-           Národní registr pramenů a studánek; Mariin pramen - http://www.estudanky.eu/241-studanka-mariin-pramen

-           Netopejrova fotogalerie, jaro a podzim - http://www.etf.cuni.cz/~moravec/fotky/indp22.html

-           Netopejrova fotogalerie, zima - http://www.etf.cuni.cz/~moravec/fotky/indp22i.html

-           fotogalerie J. Cinka, cílová plocha - http://www.ok1jfh.net/galerie/brdy/tok/album/html/index.html

-           fotogalerie J. Cinka, Carvánka - http://www.ok1jfh.net/galerie/brdy/carvanka/album/html/index.html

-           o.s. Brdy - Res publica - http://www.brdy-respublica.estranky.cz/fotoalbum/brdy---tok

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

aktualizace leden 2014