TŘEMOŠNÁ

k.ú. Baština, dříve Obecnice (Brdská vrchovina / Vojenský újezd Brdy)

Mohutný zalesněný slepencový hřeben na východním okraji centrálních Brd (779 m n. m.). Severní nižší výběžek (701 m n. m.) označován jako Malá Třemošná, na jihu hřeben plynule přechází v Ohrádku. Na svazích Třemošné několik výrazných mrazových srubů (Kazatelna na východním úbočí, Hadí skála čili Malý kámen na severním úbočí).

Dříve oblíbené výletní místo. V minulosti byly na vrcholu postupně tři dřevěné věže – drobná vyhlídková věžička po pol. 19. stol. a dvě triangulační věže v období kolem 2. světové války. V současné době postavena nízká dřevěné rozhledna na východním úbočí hory na okraji Orlova, vlastní vrchol bez výhledu; krásnou vyhlídku však poskytuje skála Kazatelna, výhled je též ze sedélka severně pod vrcholem a dočasně z některých pasek na úbočí. I v době, kdy byl celý vojenský výcvikový prostor oficiálně nepřístupný, sem byly každoročně pořádány pololegální novoroční výstupy. Dnes leží v části vojenského újezdu omezeně zpřístupněného veřejnosti, vedou tudy dvě turistické značky a také improvizovaná naučná stezka (rozvěšené zalaminované vytisknuté texty podél „modrého okruhu″).

Třemošná od jihovýchodu; menší vrcholek vpravo je Dubová hora, plošší část vlevo Ohrádka, v popředí vsi Kozičín a Lazec (duben 2008)

vrchol hory (leden 2014)

odpočívadlo nedaleko vrcholu (leden 2014)

 

suťový les na strmých východních svazích hory (leden 2014)

výhled z horního okraje paseky na východním úbočí na Příbram, Březové Hory a střední Povltaví (leden 2014)

Kazatelna

Slepencová skála na východním úbočí hory (740 m n. m.), dle odborníků nejtypičtější mrazový srub v Brdech. Ze skály nádherný výhled (osazeno výhledové panorama, převzaté z knihy Jana Čáky Střední Brdy – krajina neznámá) na Příbramsko, střední Povltaví, za dobré viditelnosti až Čertovu hrbatinu, Vitorazsko, Písecké hory, Kleť či Šumavu s dominantním Boubínem a za extrémně dobré viditelnosti dokonce i Alpy (oblast hory Gross Priel). Kolem skály vede starý z kamenů vyskládaný chodník, vybudovaný v 60. letech 19. stol. správou dobříšského velkostatku; dnes značená turistická stezka.

  

mrazový srub Kazatelna (leden 2014)

 

vrcholová plošina Kazatelny s vyhlídkou (leden 2014)

výhled k jihovýchodu – v popředí vlevo Březové Hory, vpravo hladina Vysokopeckého rybníku, za ním vrch Vojna (leden 2014)

stará stezka ke Kazatelně (leden 2014)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Dříve hora nazývána Třebušná. Tak je zaznamenána v nejstarší písemné zmínce o hoře, v Kronice české Václva Hájka z Libočan (1541) a tak je někdy dodnes nazývána místními lidmi. Varianta Třemošná se objevuje až v 18. stol. (zřejmě poprvé na Müllerově mapě Čech z roku 1720). Což trochu odporuje teorii, že jméno vrchu je odvozeno od keře střemchy.

Ø        Třebaže Třemošná není zdaleka nejvyšším vrchem Brd, patří rozhodně k nejvýraznějším. Na mapách v 18. stol. byla jediným pojmenovaným vrchem centrálních Brd. Konec konců, dodnes se po Třemošné nazývá jedna z geomorfologických jednotek Brd – Třemošenská vrchovina – zahrnující i nejvyšší hory celého pohoří.

Ø        Třemošná je jedním z kandidátů býti horou Mons Oseca, uváděnou v Kosmově kronice jako hraniční vrch mezi panstvím Přemyslovců a Slavníkovců; s touto teorií přišel v pol. 20. stol. archeolog Josef Maličký.

Ø        K Třemošné se váže pověst o poustevníkovi (či spíše kouzelném dědečkovi), který třem chudým bratrům daroval za jejich tři mošny s jídlem jednu mošnu kouzelnou (a opět jim jí po čase sebral, když vlivem této kouzelné mošny zlenivěli a zpychli).

Ø        V suťových porostech se zde vyskytuje lilie zlatohlavá.

Literatura:

-          Jan Čáka: Střední Brdy - krajina neznámá (Praha 1998)

Web:

-           Svazek obcí Podbrdského regionu; naučná stezka - http://www.podbrdsko.com/ns-tremosna/

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Třemošná_(Brdy)

-           Brdy info - http://www.brdy.info/kapitoly/tremosna.php

-           Toulavá kamera - http://www.toulavakamera.cz/article.asp?id=1863

-           Netopejrova fotogalerie - http://www.etf.cuni.cz/moravec/fotky/indp29i.html

další místa v okolí (mapa) / Podbrdsko / rejstříky

leden 2014