HRUŠOV

k.ú. Brandýs nad Labem, dříve Vrábí (Středolabská tabule / Brandýsko)

Vodní mlýn pod Hrušovským rybníkem na Vinořském potoce, dnes na západním okraji aglomerace Brandýsa nad Labem (190 m n. m.). Jako Hrušov byla označována i osada jižně od mlýna, v bočním údolíčku pod Vrábím.

Mlýn, zvaný též Rudolfův či Netušil, míval 1 kolo na svrchní vodu. Roku 1930 byl jeho majitelem František Hoch

  

Hrušovský mlýn č.p. 1013; při pohledu z hráze přízemní, ze dvora jednopatrový

 

Hrušovský mlýn na katastrální mapě z roku 1841 (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

 

Hrušovský rybník nad mlýnem; již na katastru sousedních Popovic – soukromý rybářský revír

 

kaplička u mlýna

zajímavý kamenný patník u kapličky

Alej prvňáčků – téměř kilometr dlouhé stromořadí javorů, dubů, třešní, lip a jírovců od hráze Hrušovského rybníka severním směrem, vysázené roku 2007 na památku tehdejších prvňáků; 119 stromů odpovídá počtu tehdejších prvňáků v obou brandýských základních školách

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Na katastrální mapě z 1. pol. 19. stol. je okolí mlýna nazýváno U Dražek. Na 3. vojenském mapování z 2. pol. 19. stol. jsou mlýn, respektive osada označovány jako Hruškov; zároveň je zde však poloha Nad Hrušovem, takže jde pravděpodobně o chybu.

Ø        Nad Hrušovským rybníkem při silnici do Popovic (a údajně též v zářezu potoka pod hrází rybníka) zajímavé skalní výchozy ordovických břidlic s výskytem prokřemenělých konkrecí, známých pod označením šárecké či rokycanské kuličky, a hojnou fosilní faunou (druhy hlubšího mořského dna a vodního sloupce – především trilobitů, dále plžů, mlžů, ramenonožců, graptolitů, hyolitů a drobných korýšů).

Web:

-     vodní mlýny - http://vodnimlyny.cz/mlyny/mlyn/259-hrusovsky-rudolfuv-mlyn-netusil

-     geologie Brandýska - http://www.geobrandys.ic.cz/lokpopovice.htm  

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

srpen 2014