POPOVICE

k.ú. Popovice u Brandýsa nad Labem (Středolabská tabule / Brandýsko)

Ves při Vinořském potoku (200 m n. m.). Zhruba trojúhelníková náves nad jeho levým břehem. Na potoku nad vsí bývalý Bečkův mlýn.

Popovice poprvé uváděny v listině, datované do roku 1052 (která však je pozdějším falzem) mezi vesnicemi, které daroval Břetislav I. boleslavské kapitule. Pozdější osudy sdílely se sousedními Dřevčicemi, spolu s nimi připojeny roku 1586 ke komornímu statku Brandýs.

západní strana návsi se statky č.p. 11 a 12

statek č.p. 11

 

statek č.p. 12

dvůr č.p. 4 na východní straně návsi

 

zvonička na návsi

 

kamenný kříž na návsi

 

pomník padlým na návsi

sloup na křižovatce na severním okraji vsi, na němž kdysi bývala socha sv. Václava

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Při silnici mezi vsí a Hrušovským mlýnem zajímavé skalní výchozy – viz Hrušov.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3 - P/Š (Praha 1980)

Web:

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Popovice_(Brandýs_nad_Labem-Stará_Boleslav)

-     Tomáš Dvořák místopis - http://dvorak-rodopis.cz/mistopis/obce/Popovice/  

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

srpen 2014