MAREŠOVKA

k.ú. Popovice u Brandýsa nad Labem (Středolabská tabule / Brandýsko)

Zatopený jámový lom v polích severozápadně od Popovic. Bezprostřední okolí lomu zarostlé, a tak tvoří remíz.

Lom byl založen ve starohorních břidlicích a prachovcích (drobách) z doby svrchního proterozoika, které zde jsou tektonicky nasunuty na mladší prvohorní (ordovické) slepence třenického souvrství, obsahující buližníkové valouny. V jihozápadní stěně je patrná násuvná plocha, po níž došlo k přesunutí proterozoických hornin na ordovické.

 

zatopený lom

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Za účelem sběru zkamenělin (které jsou zde však velice vzácné) lom navštěvoval i Joachim Barrande, který zde údajně nalezl zkamenělinu trilobita zvaného Bavarilla cf. hofensis; šlo by o první nález tohoto trilobita, známého z Bavorska a Železných hor, v pražské pánvi, údaj je však považován za sporný.

Web:

-     geologické lokality - http://lokality.geology.cz/929

-     geocaching - http://www.geocaching.com/geocache/GC3Y8CX_maresovka

-     geologie Brandýska - http://www.geobrandys.ic.cz/lokmaresovka.htm

-     BioLib - http://www.biolib.cz/cz/locality/id4498/  

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

srpen 2014