MÍROVICE

k.ú. Veleň (Středolabská tabule / Brandýsko)

Malá ves kolem nepravidelné návsi na Třeboradickém potoku nedaleko jeho soutoku s potokem Čakovickým (219 m n. m.).

První zmínka je někdy uváděna k roku 1350, jindy až k roku 1439. Býval zde svobodný vladyčí statek, jehož někteří majitelé se psali „z Mírovic″. Za třicetileté války byla ves zpustošena později připojena k panství Pakoměřice.

kaple na návsi

 

severovýchodní část návsi – č.p. 6 a č.p. 8

 

pomník padlým na návsi; v pozadí č.p. 12

statek č.p. 5 s bránou

kaplička sv. Anny z roku 1894 (?) na rozcestí ulic Pražská a Třeboradická v jihozápadní části vsi

  

kříž manželů Pokorných při polní cestě mezi severním okrajem Mírovici a Velení

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V Mírovicích se narodil herec a divadelní ředitel František Pokorný (* 1833).

Web:

-      stránky obce Veleň - http://www.velen.cz

-      wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Mírovice    

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

srpen 2014