DOLEHÁJ

k.ú. Nová Ves I., Hradišťko I (Středolabská tabule / Kolínsko)

Mrtvé rameno Labe u Nové Vsi, při dnešním levém řeku řeky pod Klavarským mlýnem (192 m n. m.). Tůň podkovovitého tvaru (původní meandr) vytvářela dříve spolu s přítokovým a odtokovým kanálem v podstatě ostrov; dnes část přítokového kanálu zatrubněna. Vlastní rameno, velké cca 14 ha, dnes přerušeno dvěmi hrázemi. Krom něj zde ještě několik drobných samostatných tůní. V severní části mrtvého ramene zhruba čtvrthektarový ostrov.

Tok Labe pod Klavarským mlýnem byl napřímen v letech 1854-55. Až do roku 1894 byla do tohoto ramene svedena voda z Klavarského mlýna. Součást významného krajinného prvku Klavary-Doleháj o rozloze 32 ha; zjištěno zde na 280 druhů rostlin, z nichž 12 na červeném seznamu (řeřišnice hořká, rozpuk jízlivý, šmel okoličnatý, křivatec nejmenší, tajnička rýžovitá, potočník vzpřímený, ostřice nedošáchor, ostřice pobřežní, nadmutice bobulnatá, ochmet evropský, jilm vaz a jilm habrolistý) a 22 chráněných druhů živočichů (lesák rumělkový, kuňka ohnivá, vodouš kropenatý, moták pochop, šídlo luční, ledňáček říční…).

severní - největší - část mrtvého ramene, zvaná Doleháj 2

tůň Karasák – nejsevernější ze zdejších vodních ploch

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno Doleháj vzniklo zkomolením Dolní háj; na některých mapách je dodnes používán i tento původní název, který se však nevztahoval k tůním, ale k dnes neexistujícímu lesnímu porostu uvnitř meandru.

Ø        Původní tok Labe tvoří dodnes katastrální hranici, takže prostor uvnitř meandru patří k Hradišťku, třebaže je dnes od něj oddělen řekou a nemá s ním žádné spojení.

Literatura:

-     Dagmar Chalupová, Ivo Rus, Pavel Vonička: Průvodce po přírodních lokalitách Kolínska - Klavary–Doleháj (Kolín 2009) – viz též http://www.mukolin.cz/prilohy/Texty/169/1302872603_lokalita_klavary_dolehaj.pdf

Web:

-     cesty a památky - http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/klavary/klavary-dolehaj

-     Středočeská vědecká knihovna - http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-0298240-Vyznamny-krajinny-prvek-KlavaryDolehaj-Kolinoblast-cesko/ 

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

červen 2011