PŇOV

k.ú. Pňov (Středolabská tabule / Kolínsko)

Ves při silnici č 38, bývalé císařské silnici z Kolína do Poděbrad (190 m n. m.). Na severu spojena se sousedním Předhradím, se kterým tvoří dvojobec. Západně od hlavní silnice stával císařský poplužní dvůr, již koncem 18. stol. zrušený a rozparcelovaný.

Tradice klade vznik vsi do souvislosti s blízkým hradištěm Oldříš, tato však není nijak doložena. Prvně zmiňována je až v roce 1265, tedy sto let po zániku hradiště. Traduje se zde existence velkého mlýna na Labi, jehož poloha však dnes není známa (měl zaniknout již v 15. stol.). 1344 je zde uváděný kostel Narození Panny Marie, který stával v jihovýchodní části dnešní návsi (1781 Josefem II. zrušen a následně zbořen). Roku 1401 je zde připomínána tvrz, tehdy v majetku bratrů Jindřicha, Diviše a Prokopa z Dobřeně (stávala jihovýchodně od obce, na pravém břehu jednoho z tehdejších labských ramen poblíž tzv. Oldřišského dubu; někdy se soudí, že využila část opevnění hradiště Oldříš). Roku 1630 byl Pňov trvale připojen k poděbradskému panství. Roku 1969 spojen se sousední Předhradím.

náves; kdesi v tomto prostoru stával kostel Panny Marie (duben 2014)

pomník padlým na návsi (duben 2014)

radnice č.p. 37 na návsi (duben 2014)

dům č.p. 32 (duben 2014)

dům č.p 34 (duben 2014)

Oldřišský dub

Též Oldřichův dub. Zastřešené torzo mohutného dubu na jihovýchodním okraji obce. U něj turistické odpočívadlo a 7. zastávka naučné stezky Pňovský luh.

Dub patřil k nejmohutnějším v kraji, s obvodem kmene kolem 6,5 m. Byl opředen řadou pověstí (dle jedné zde rostl již od dob kněžny Libuše, jiná ho spojovala s knížetem Oldřichem, údajným zakladatelem nedalekého hradiště Oldřiš, a podle ještě jiné rostl na nádvoří později zaniklé pňovské tvrze; podle ní kmen stromu navždy skryl dceru pána tvrze, která se nechtěla provdat za bohatého, avšak ošklivého a zlého ženicha, a z kmene se pak za měsíčných nocí ozýval lahodný zpěv). 21. srpna 2001 ho porazila vichřice. Jeho skutečný věk byl odhadnut na 533 let. Torzo bylo ponecháno na místě a roku 2007 zastřešeno.

celkový pohled na torzo Oldřišského dubu s odpočívadlem a zastávkou naučné stezky Pňovský luh (duben 2014)

   

zastřešené torzo Oldřišského dubu (únor 2013, duben 2014)

 

nástupce Oldřišského dubu (duben 2014)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Kdysi stávala ves na břehu Labe. Později posunula řeka svůj tok východněji (dnešní Stará Labe), původní koryto dosud v terénu patrné na jihovýchodním okraji vsi.

Ø        V letech 1913-15 bylo J. Hellichem u Pňova odkryto rozsáhlé germánské pohřebiště z doby od markomanských válek až po stěhování národů (80 – 90 žárových hrobů s bohatou výbavou).

Ø        Až do roku 1910 se obec oficiálně jmenovala Pněv.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3 - P/Š (Praha 1980)

Web:

-     oficiální stránky obce - http://pnov-predhradi.wbs.cz

-     cesty a památky - http://cestyapamatky.cz/kolinsko/pnov

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Pňov-Předhradí

-     spolek pro vojenská pietní místa - http://www.vets.cz/vpm/mista/obec/5372-pnov-predhradi/ 

další místa v okolí (mapa) / Střední Polabí / rejstříky

duben 2014