MEZIHOŘÍ

k.ú. Soběhrdy (Benešovská pahorkatina / Benešovsko)

Ves na jihovýchodním úpatí Čerčanského chlumu a jižním úpatí Trkotína, při pravostranném přítoku Medunského potoka (392 m n. m.). Ke vsi patří i osada Vápenka v sedle nad vsí.

První písemná zmínka o vsi je z roku 1428, kdy byla majetkem hradu Dubá. Později panství Mrač, od první poloviny 18. stol. Konopiště.

 

kamenná zvonička z roku 1863

 

statky v Mezihoří

Zajímavosti, poznámky:

Ø        V Mezihoří se narodil typograf a fotograf František Havránek (1919). 

Ø        Z Mezihoří pocházela matka sklářského výtvarníka Františka Víznera, on sám zde v mládí často na statku dědečka Františka Kříže pobýval.

Web:

-      stránky osady Mezihoří - http://mezihori.cz  

další místa v okolí (mapa) / Posázaví / rejstříky

listopad 2007