POSÁZAVÍ

Posázaví je sice pojmem všeobecně známým, ale zeměpisně ne zrovna moc přesně vymezeným. Na sever od Sázavy většinou zahrnuje celou pahorkatinu až na hranice Polabí, byť její větší část vůbec nepatří do povodí Sázavy (takto chápu Posázaví i zde). Na jihu je hranice vůči Podblanicku ještě méně jasná, neboť i část dolního a středního Posázaví je někdy zahrnováno pod Podblanicko, naopak velká část Podblanicka bývá někdy zahrnována do Posázaví. Ani hranice vůči Žďárským vrchům na horním toku není úplně ostrá, neboť pokud bychom chtěli popisovat Posázaví až od samých pramenů Sázavy, potom by ze Žďárských vrchů na jejich vlastní kapitolu moc nezbylo. Pro úplnost snad lze dodat, že na západě sousedí Posázaví se Středním Povltavím a na severozápadě s Prahou.

HAVLÍČKOBRODSKO

UHLÍŘSKOJANOVICKO

image002 image010 image002 image004 image002 image004 image006 image008

ŘÍČANSKO

image002 image004 image006 image012 image014 image018 image016 image010 image022 image024 image008 

DOLNÍ POSÁZAVÍ

image024 image002 image006  image004 image004 image008 image010 image012 image002 image014 image022 image016 image006 image006 image018 image020

 

webové stránky:

turistický region Posízaví - http://www.posazavi.com

mikroregion Ladův kraj – http://www.laduv-kraj.cz

mikroregion Malé Posázaví - http://www.maleposazavi.cz

Posázavský Pacifik - http://www.pacifikem.cz 

 

přehled regionálních a věcných rejstříků