VRANOV

k.ú. Vranov u Čerčan (Benešovská pahorkatina / Benešovsko)

Ves v údolí Drhlavského potoka (360 m n. m.). Centrem kostel sv. Václava. Na severovýchodním okraji zemědělský areál.

První zmínka o obci pochází z roku 1352, vzhledem k existenci pravděpodobně předrománského kostela je však prokazatelně starší. Později patřila k panství Komorní Hrádek.

krajina v okolí Vranova

 

centrum vsi s kostelem sv. Václava a bývalou školou, dnes obecním úřadem

pomník padlým v 1. světové válce v centru vsi

Dolní rybník na Drhlavském potoce

kostel sv. Václava (nemovitá kulturní památka)

Jednolodní románský kostel s apsidou na východní a hranolovou věží na západní straně. K severní straně apsidy přiléhá drobná sakristie o vnitřních rozměrech 3,3 x 2,5 m (taktéž s apsidou), která je nejstarší částí celého kostela, původní svatyní.

Původní (před)románský kostelík snad z 10. či 11. stol. tvoří dnešní sakristii. V 1. pol. 13. stol. k ní byl přistavěn – taktéž v románském slohu – dnešní kostel, upravovaný posléze v baroku (v 18. stol. přistavěna věž) a roku 1905 novobarokně (přistavěna předsíň a márnice).

celkový pohled na kostel od východu, dobře patrné jsou obě apsidy – mladší románská i starší (před)románská

západní průčelí sakristie, původního (před)románského kostela

barokní věž a vstupní předsíň kostela

plán kostela s odlišenou romásnkou (černě) a barokní (bíle) fází (z Umělecké památky Čech)

hřbitov

Hřbitov leží jihozápadně od vsi při silnici na Vranovskou Lhotu.

vstupní brána na hřbitov

 

dva velké dřevěné kříže

 

železní kříže na hrobech

hrob rodiny Kohákovy s plastikou truchlící ženy

 

trojkmenná lípa

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Podle tradice založil vranovský kostel biskup sv. Vojtěch při cestě spojující Libici přes sázavský brod se slavníkovskými državami v jižních Čechách a Povltaví.

Ø        O zdejším zvonu zvaném Meduný (původem ze 14. stol.) se vypráví pověst, že byl na kopci Meduný (odtud jméno) vyhrabán sviní (dle jiné verze nalezen částečně trčící ze země pasáčkem, když zjišťoval, kam se jedna ze sviní pravidelně chodí nažrat). Měl být odvezen do kozmického kostela, ale ani pír koní s ním nepohnul. Obdobně při dalších pokusech o převezení do různých kostelů v okolí. Až když bylo rozhodnuto odvézt ho do Vranova, zvon jakoby sám ze země vyskočil a nechal se lehce odvézt.

Literatura:

-      Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 4 - T/Ž (Praha 1982)

Web:

-      oficiální stránky obce - http://obecvranov.cz

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Vranov_(okres_Benešov)

-      farnost Poříčí - http://www.farnostporici.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=61:kostel-sv-vaclava-ve-vranov-u-beneova&catid=44:kostely-a-kaple-leici-na-uzemi-farnosti&Itemid=61

-      turistika.cz - http://www.turistika.cz/mista/vranov-kostel-sv-vaclava

další místa v okolí (mapa) / Posázaví / rejstříky

březen 2009