DUBINY

k.ú. Lojovice (Benešovská pahorkatina / Říčansko)

Ves v pramenné kotlině bezejmenného potůčku, stékajícího k jihu do Sázavy (380 m n. m.). V jižní části na křižovatce drobná výklenková kaplička mezi čtyřmi jírovci. Severně od ní soukromá botanická zahrada.

image010 image126

výklenková kaplička v centru vsi (červen 2015, červen 2018)

image122

soška Panny Marie v kapličce (červen 2018)

image124

jírovce u kapličky (červen 2018)

botanická zahrada

Soukromá botanická zahrada je umístěna na jedné zahradě v centru vsi. Rozkládá se na ploše cca půl hektaru Zaměřena je zejména na jehličnany. Pozoruhodné jsou zejména zdejší sbírky cedrů a tisovcovitých. Výrazným prvkem zahrady jsou jezírka. V zahradě je umístěno několik voliér a výběhů exotických obratlovců (papoušci, želvy) a čtyři malé skleníky. Součástí zahrady jsou dva obytné domy.

Založená byla v roce 1997. Od roku 2013 je členem Unie botanických zahrad ČR. Zahrada je též registrovaným významným krajinným prvkem. Přístupná je pouze po předchozí domluvě.

image070 image014

kompozice jehličnanů (červen 2018)

(fotogalerie dřevin)

image068 image078 image006

vodní prvky (červen 2018, červen 2015)

image016

centrální louka (červen 2018)

image112 image118

skalka (červen 2018)

image086

želva zelenavá (červen 2018)

image004 image034

obytné stavby (červen 2015, červen 2018)

Web:

-    wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Dubiny

-    soukromá botanická zahrada - http://www.botanickazahradadubiny.cz

další místa v okolí (mapa) / Posázaví / rejstříky

červen 2018