PODDUBÍ

k.ú. Kaliště u Ondřejova (Benešovská pahorkatina / Říčansko)

Mlýn a osada na pravém břehu Sázavy, proti ústí potoka Doubravice. Dnešní poměrně rozlehlá aglomerace tvořena převážně chatovou zástavbou.

Ves údajně zmiňována již roku 1367 při dělení majetku pánů z Dubé, kdy připadla přímo hradu Dubá. Později součást panství Komorní Hrádek.

 

historické jádro osady s mlýnem při pohledu přes řeku

mlýn Poddub

Mlýn při sázavském jezu na pravém břehu řeky.

Roku 1526 je v soupise hrádeckého panství uváděn mlynář „od Dubů″, jestliže však osada existovala již ve 14. stol., lze zde mlýn předpokládat již v této době (je-li pozdější osídlení bezprostředně navazující na mlýn totožné s touto středověkou vsí). Počátkem 20. stol. sloužil i jako zahradní restaurace; v té době patřil Františku Strejčkovi. V roce 1998 zde byla provedena rekonstrukce vodní elektrárny.

  

mlýn na katastrální mapě z roku 1840 (archivnimapy.cuzk.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz)

 

mlýn

Web:

-     Lensedly – Kaliště – Poddubí - http://www.lensedly-kaliste-poddubi.estranky.cz

-     wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Poddubí  

další místa v okolí (mapa) / Posázaví / rejstříky

prosinec 2011