ČEJCHANŮV HRÁDEK

k.ú. Chocerady (Benešovská pahorkatina / Sázavsko)

Zříceniny hrádku na nevýrazně ostrožně mezi levým břehem Sázavy a roklí bezejmenného potoka, v západním sousedství mladšího Komorního Hrádku. Dispozice hradu byla dvoudílná. Na pětiúhelné předhradí, oddělené na jihovýchodní straně šíjovým příkopem, se vstupovalo mírně vysunutou hranolovou věžovitou bránou. Dochovány drobné fragmenty zdiva obvodové hradby, výrazný střep zdiva vstupní brány a zejména výrazné terénní pozůstatky boční fortifikace – valu a příkopu – na jihozápadní straně. V ploše předhradí patrné stopy cisterny. Dalším příčným příkopem bylo odděleno předhradí od hradního jádra, na němž se z pravděpodobně hranolové obytné věže dochoval pouze výrazný pahorek. Na severozápadní straně je i jádro odděleno krátkým, avšak výrazným ve skále tesaným příkopem od dalšího pokračování hřebínku. V areálu hradu rozmístěny cedulky s plánkem hradu a vyznačením aktuální polohy. Mimo značené turistické cesty.

Hrad poprvé připomínán roku 1318. Nejprve zván pouze Hrádek, Čejchanův Hrádek (Čejchanov) začal být zván až po Čejchanovi z Hrádku, který je prvně připomínán roku 1356. Jeho rod držel hrad až do počátku 15. stol., kdy jej získal loupežný rytíř Jan Zoul z Ostředka. Proto hrad roku 1404 oblehla zemská hotovost, hrad dobyla a zbořila. Hrad již nebyl obnoven,  místo něj byl o několik let později postaven v těsném sousedství nový Hrádek, později zvaný Komorní. Nemovitá kulturní památka.

plán hradu (dle Ilustrované encyklopedie českých hradů, upraveno)

předpokládaná poloha hradu (dle infotabule)

torzo zdiva vstupní brány předhradi

 

fortifikace na jihozápadní straně předhradí

severozápadní část předhradí; pohled přes příkop k jádru hradu

 

příkop mezi předhradím a hradním jádrem

 

jádro hradu

 

příkop ohraničující na severní straně hradní jádro

informační systém na zřícenině

 

vodárna (?) na předpolí hradu

rokle pod hrádkem

Zalesněná rokle s několika menšími vodopády vymezuje ostrožnu hradu na jihozápadní a západní straně.

 

horní část rokle

střední část rokle; hrad vlevo

   

vodopádky ve střední části rokle

  

dolní část rokle s lávkou cesty podél Sázavy a železnicí

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Někdy uváděno též jako Čajchanův hrádek, Čajchanov.

Ø        Traduje se, že Čejchanův hrádek nesměl být z exemplárních důvodů, jako sídlo loupežných rytířů, obnoven. Spíše se však zdá, že hrad nebyl obnoven a byl později nahrazen Komorním Hrádkem ze strategických důvodů. Místo hradu totiž bylo Václavem IV. darováno podkomořímu Mikuláši Augustinovi z Prahy; k čemu by mu takový dar byl, pokud by zde nesměl obnovit hrad?

Ø        Páni z Hrádku jsou považováni za jednu z větví Benešoviců.

Literatura:

-      Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha 1999)

-      Jan Heřman: Z ikonografie středního Posázaví – 15. samostatná příloh časopisu Pod Blaníkem (Vlašim 2009)

Web:

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Čejchanov

-      hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=349

-      Hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska - http://www.castles.cz/hrad-cejchanov/

-      Hrady v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - http://www.hrady-zriceniny.cz/hrad_cejchanov.htm

-      apsida - http://www.apsida.cz/hrady/strednicechy/okrbene/cejchrad/cejchhrad.htm

-      cesty po hradech a zříceninách - http://www.pohradech.cz/fotoalbum/stredni-cechy/cejchanuv-hradek--cejchanov-/

další místa v okolí (mapa) / Posázaví / rejstříky

prosinec 2011