MANČICE

k.ú. Mančice u Rašovic (Hornosázavská pahorkatina / Uhlířskojanovicko)

Nevelká ves při Mančickém potoku (420 m n. m.).

Poprvé ves připomínána roku 1316, kdy ji držel Diviš z Mančic. V průběhu 14. a 15. stol. doložena řada zemanů používajících přídomek „z Mančic″, jejich vzájemný vztah je nejasný. Roku 1540 zde doložena tvrz (zanikla beze stopy, není známa ani její poloha). 1545 Mančice připojeny k panství Červené Pečky.

kaple Nanebevzetí Panny Marie z roku 1884 v centu vsi

dům č.p. 21

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Původně Kozí Mančice, na rozdíl od „Polních″ Mančic, ležících severněji, u Dolních Chatlin.

Literatura:

-      Tomáš Šimek a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku VI - Východní Čechy (Praha 1989)

Web:

-      oficiální stránky obce Rašovice - http://www.rasovice.cz/index.php?nid=436&lid=cs&oid=603065

-      wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Mančice_(Rašovice)     

další místa v okolí (mapa) / Posázaví / rejstříky

 leden 2016