CHLUMČANSKÝ MLÝN

k.ú. Chlumčany u Loun (Dolnooharská tabule / Lounsko)

Velký mlýn na Smolnickém potoku nad Chlumčany, přímo pod novým silničním mostem komunikace č. 7 Slaný - Louny (z tohoto mostu také na mlýn nejlepší pohled). Objekty mlýna uzavírají podkovovitě čtvercové nádvoří - v čele (na severní straně) obytné křídlo, na východní straně stodoly a na západní více méně zpustlé hospodářské objekty, v poslední fázi zjevně využívané jako sušárna chmele, na jeho jižním konci bývala i původní mlýnice.

Mlýn byl napájen pravobřežním náhonem, nad mlýnem býval rybníček. Náhon se od potoka odpojoval již nad osadou V Bosně a až k osadě je dodnes funkční, dále již zachován pouze v terénních náznacích.

První doklad o mlýnu je z doby třicetileté války, kdy byl vypálen. Roku 1660 nechala vrchnost zřídit nový mlýn o dvou kolech. Roku 1909 za mlynáře Václava Marka zde instalován parní stroj a dynamo pro pohon strojů i osvětlení mlýna. Po roce 1959 areál využíván státním statkem.

U mlýna první zastávka naučné stezky Smolnický potok. Kolem prochází žlutá turistická značka - okruh z Loun.

     

Literatura:

-     Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách VIII (Praha 2003)

Web:

-     naučná stezka Smolnický potok (pdf infotabulí) 

Okolí: V Bosně (údolí Smolnického potoka)

Rakovnicko / rejstříky

září 2008