V BOSNĚ

k.ú. Chlumčany u Loun (Dolnooharská tabule / Lounsko)

Skupina domků v údolí Smolnického potoka mezi Brlohem a Chlumčany, při náhonu na Chlumčanský mlýn. Původně zde rybářské chaty panských rybářů, později zde postaveny tři domky (na mapách v 19. stol. nazývány Arbeiterhauser - Dělnické domky), dnes doplněno ještě o několik chat. Na horním konci osady studánka, využívaná pro čerpání vody.

   

údolí Smolnického potoka (z větší části k.ú. Brloh)

Smolnický potok je mezi Brlohem a Chlumčanským mlýnem lemován po pravé straně zalesněnými svahy. byť jde vesměs o lesy nepůvodní druhové sklady a potok byl z větší části regulován, přesto se v okolní zemědělské krajině jedná o významný biokoridor. Zhruba v půli délky údolí překračuje po kamenném mostě železniční trať ze Slaného do Loun. Údolím prochází žlutá turistická značka a naučná stezka Smolnický potok. Pod železničním viaduktem odpočívadlo s přístřeším a ohništěm. Nad osadou V Bosně jez, od nějž vede již nefunkční náhon k Chlumčanskému mlýnu.

     

Zajímavosti:

Ø       Jméno osady odvozeno z polohy, připomínající údajně Balkán (plno strání, svahů, při potoku mokřiny...).

Web:

-     naučná stezka Smolnický potok (pdf infotabulí) 

Okolí: Chlumčanský mlýn / Brloh

Rakovnicko / rejstříky

září 2008