DŽBÁN

k.ú. Lhota pod Džbánem, Mutějovice (Džbán / Rakovnicko)

Zalesněná zřícenina hradu na nejzápadnějším výběžku opukového hřbetu (531 m n. m.), vybíhajícího od stejnojmenné hory k severozápadu, nad sedlem „Ve vratech″. Areál bývalého hradu trojúhelníkový, původně celý obehnán ve skále vytesaným příkopem a mohutným valem. Od východu chránila hrad štítová zeď se třemi válcovými věžemi, z nichž dvě předstupovaly před linii hradby. Zbývající dvě strany nádvoří obklopovaly hradní budovy. Zříceniny tohoto velice atypického hradu byly bohužel vážně narušeny kamenolomem, který zničil celou jihovýchodní část areálu včetně pozůstatků obou flankovacích věží, značnou část západního křídla paláce a narušil i severozápadní nároží. Dnes jsou tak z hradu patrny kromě příkopu jen základy severovýchodní věže, drobné střepy zdiva paláce (severozápadní nároží, vnitřní stěna západního křídla) a poměrně dobře čitelné reliéfní zbytky severního křídla. Přesto jde o velmi zajímavou zříceninu, kombinující typ hradu s obvodovou zástavbou s prvky francouzského kastelu.

Historie hradu neznámá, není doložen v písemných pramenech a neví se ani jeho původní jméno. Nesporně však šlo o královský hrad. Bývá považován za nejsevernější z hradů Přemyslovského loveckého hvozdu, jeho poloha zde však mohla souviset i s ochranou jediné spojnice Rakovnicka se severními Čechami, která procházela právě soutěskou pod hradem. Dle archeologického průzkumu vznikl na místě blíže nedatovaného staršího hradiště (ze kterého zachován na planině před hradem zbytek příkopu a valu) někdy v první polovině 13. stol. a byl obýván jen krátce. Opuštěn byl snad ještě před koncem 13. stol., snad kvůli špatné stabilitě opukového podloží, na němž stál. Z větší části zničen těžbou opuky na přelomu 19. a 20. stol. Nemovitá kulturní památka.

Součást přírodního parku Džbán.

 

plánek hradu před jeho zničením lomy (www.hrady.cz) a jeho současný stav (www.castels.cz)

předpokládaná podoba hradu (ad Ilustrovaná encyklopedie českých hradů)

jedna z mála neporušených částí bočního příkopu a valu

  

fragmenty zdiva v severozápadním nároží hradního areálu

reliéfní stopy zástavby na severní straně

  

pozůstatky severovýchodní věže

silně narušený fragment východní hradby

Zajímavosti:

Ø        Hrad Džbán je někdy chybně ztotožňován s hradem známým z písemných zpráv jako Držemberk - tyto zprávy se však týkají hradu Eisenberk (Jezeří).

Ø        K hradu se váže pověst o paní, zakleté svým mužem do kmene jasanu za to, že neuhlídala jejich dceru před divoženkou. Přízrak Jasanové paní se prý dodnes na hradě zjevuje a každého, kdo na jaře ušetří květy stromů, rostoucích na zřícenině, podaruje zlatou mincí.

Ø        Jiná pověst mluví o pokladech ukrytých v podzemí hradu, které prý hlídá duch krutého rytíře Beneše zvaného Svině, dle pověstí zakladatele hradu, v podobě bílé paní (!) doprovázené divokou sviní.

Literatura:

-     Tomáš Durdík: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů (Praha1999)

-     Vladimír Čtverák, Michal Lutovský, Miloslav Slabina, Lubor Smejtek: Encyklopedie hradišť v Čechách (Praha 2003)

-     Rudolf Anděl a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

-     Petr Krištuf: Vyhledávání archeologických památek v okolí hrazené polohy „Na rovinách″ (okr. Louny) v roce 2006 – ad Opomíjená archeologie 2005-2006 (Plzeň 2007)

-     Roman Hartl: Džbán – pověsti a tajemství (Rakovník 2007)  - viz též http://www.mikroregion.net/download.php?file=dzban_2.pdf&web=rakovnicko

Web:

-     hrady.cz - http://www.hrady.cz/index.php?OID=136

-     Castles.cz - http://www.castles.cz/hrad-dzban/

-     zříceniny - http://www.zricenina.cz/objekt.php?id=54

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Džbán_(zřícenina,_Mutějovice)

-     mikroregion Poddžbánsko - http://www.mikroregion.net/poddzbansko/cz/tipy-na-vylety/hrad-dzban/ 

další místa v okolí (mapa) / Rakovnicko / rejstříky

listopad 2012