VE VRATECH

k.ú. Lhota pod Džbánem, Mutějovice (Džbán / Rakovnicko)

Sedlo mezi jihovýchodním výběžkem Roviny a západním koncem hřebene Džbánu se stejnojmenným hradem (469 m n. m.). Výrazná sníženina (cca 60 m oproti oběma ostrohům) tvořila kdysi hlavní komunikační spojnici mezi Rakovnickem a Lounskem. Dnes tudy kromě vedlejší silnice z Mutějovic do Lhoty pod Džbánem vede železniční trať Rakovník-Louny, která nejvyšší místo sedla podchází 90 m dlouhým tunelem. Západně od tunelu nádraží Mutějovice, z jehož východního zhlaví vycházela vlečka do nedalekého bývalého uhelného dolu Perun; dnes již snesená, avšak v terénu dosud dobře patrná. Na západním úpatí Džbánu domy s hornickou symbolikou, těžko říct, zda také v souvislosti s tímto dolem, který ležel cca půl kilometru jižně, či s nějakou jinou těžbou v okolí (opukové lomy v areálu hradu Džbán bezprostředně nad zástavbou?). Součást přírodního parku Džbán.

  

dům č.p. 185 s hornickými symboly

 

dům č.p. 186

Zajímavosti:

Ø        U mutějovického nádraží začíná naučná stezka Kamenné řady.

další místa v okolí (mapa) / Rakovnicko / rejstříky

listopad 2012