MUTĚJOVICE

k.ú. Mutějovice (Rakovnická pahorkatina / Rakovnicko)

Poměrně velká zemědělská obec, zaměřená mimo jiné na pěstování chmele. Kdysi veliký zhruba obdélný centrální prostor rozdělen pozdější zástavbou na dvě souběžné ulicové návsi zhruba severojižního směru, tzv. Velkou a Malou Stranu. Na jižním konci Velké Strany kostel sv. Václava. Na Malé Straně radnice s pomníkem padlým. Na západním okraji vsi, při silnici do Kounova, morový kostelík sv. Prokopa a hřbitov, založený roku 1786. Jeden z nejcennějších souborů opukové architektury v kraji (vesměs z konce 19. stol.).

Obec doložena roku 1325, kdy patřily k hradu Křivoklátu. Vznikla při tzv. erfurtské stezce, jedné z důležitých středověkých komunikací. Již ve 2. pol. 16. stol. zde škola, jedna z prvních v širokém okolí. 1806 rozsáhlý požár.

znak Mutějovic, symbolizující chmelařskou tradici a vazbu na oblast Džbánu

 

Mutějovice na mapě z 2. pol. 19. stol. (oldmaps.geolab.cz) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz); urbanistická struktura vsi je ve své podstatě dodnes zachovaná, i když už hůře čitelná

 

Malá Strana s radnicí, na druhém snímku statek č.p. 24

Velká Strana – č.p. 75 a č.p. 2 (dnes Poddžbánský pivovar)

  

skupina zděných statků v severní části obce (ul. Na Příči - č.p.126 a 34, č.p. 28 a 27 a č.p. 26)

  

zajímavá dřevěná vrata (u č.p.60 na Malé Straně a u č.p. 3 na Velké Straně)

opuková hospodářská budova v centru obce

 

žulový pomník obětem 1. sv. války z roku 1928, v jehož útrobách jsou uloženy schránky s prstí z nejvýznamnějších bojišť - ze Zborova, Avaly, Doss Alto a Vouziers

socha P. Marie při č.p. 276 z roku 1760, zbudovaná nákladem manželů Jana a Kateřiny Kroupových, upravená v 19. stol. (nemovitá kulturní památka)

škola

 

araukaritový pomník Mistra Jana Husa před školou

chráněná lípa malolistá u rybníčku poblíž hřbitova

hřbitov

kostel sv. Václava (nemovitá kulturní památka)

Kostel v jižní části návsi. Jako farní připomínán již roku 1356. Dnešní barokní z roku 1707, přestavěn po požáru 1809.

 

kostel sv. Václava

deska s citátem z Evangelia nad vchodem do kostela

kostel sv. Prokopa (nemovitá kulturní památka)

Malý kostelík, dnes silně staticky narušený, na západním okraji vsi. Postaven barokně v letech 1740-44 na památku ukončení moru. Upraven novorománsky kolem roku 1850 podle návrhu A. Jirousche.

  

kostel sv. Prokopa

Čertův kámen

Též U kamene. Nápadný, asi 1 m vysoký křemencový balvan s prohlubněmi na horní straně. Leží severně od vsi, na okraji chmelnic při silnici do Lhoty pod Džbánem. Dle pověstí ho zde upustil čert (po kohoutím zakokrhání), který ho nesl svrhnout do studny, která byla jediným zdrojem vody pro obyvatele Pnětluk (dle jiné verze chtěl kámen svrhnout na kostelík sv. Prokopa v Mutějovicích a dle ještě jiné dokonce až na chrám sv. petra v Římě). Kámen je také někdy spojován s nedalekými Kounovskými kamennými řadami (které jsou odtud na dohled) či obecně s „pohanskými obřady″. Esoterici považují působení kamene za vyloženě kladné, rozhodně ne „pekelné″. Významný krajinný prvek.

 

Čertův kámen

prohlubně na vrchní straně kamene

Zajímavosti:

Ø        V okolí řada zajímavých archeologických nálezů - např. křemencový pěstní klín ze starší doby kamenné (cca 250.000 let) či pozůstatky lovecké stanice z pozdního paleolitu (cca 12.000 let).

Ø        Nejstarší doklady o pěstování chmele v okolí Mutějovic pocházejí ze 17. stol., předpokládá se však, že tradice je ještě starší. Chmelnice obklopovaly ves ještě koncem 20. stol., dnes je zde však již chmelnic jen pár.

Ø        Mutějovice mají dvě železniční zastávky, každou však na jiné trati a ani jednu v obci. Ta bližší, na trati Lužná u Rakovníka - Žatec, leží v polích asi kilometr jižně, druhá na trati Rakovník - Louny se nachází cca 3 km severně, pod sedlem Ve vratech.

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2 - K/O (Praha 1978)

-     Roman Hartl: Džbán – pověsti a tajemství (Rakovník 2007)  - viz též http://www.mikroregion.net/download.php?file=dzban_2.pdf&web=rakovnicko

Web:

-     oficiální stránky obce - http://www.mutejovice.cz

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Mutějovice

-     Toulavá kamera - http://toulavakamera.ct24.cz/article.asp?article_id=2277

-     Panoramatické fotografie - http://www.panoramaticke-fotografie.cz/mesta-a-obce/obec-mutejovice/ 

další místa v okolí (mapa) / Rakovnicko / rejstříky

listopad 2012