HAVRANÍ KAMENY (Rabenstein)

k.ú. Jetřichovice u Děčína (Děčínská vrchovina / Českokamenicko)

Výrazný skalnatý vrch v Jetřichovických stěnách (387 m n. m.) – též Havraní vrch či Havraní skála. Na východní straně spadá do Haťového dolu, na západní do rokle Eichhorngründel, na severní je spojen sedlem s masivem Mariiny skály. Na jižním úbočí se nacházejí pozůstatky skalního hrádku Falkenštejn.

Území postiženo v červenci 2006 rozsáhlým týden trvajícím lesním požárem (zasáhl 17 ha lesa). Požářiště je ponecháno bez zásahů (s výjimkou likvidace invazivní vejmutovky a opatření proti sesuvům půdy). Je zde sledován přirozený vznik nového lesa a výskyt rostlinných a živočišných druhů ve specifických podmínkách.

Součást národního parku České Švýcarsko.

image016

pohled od jihu

image012  image008

pohled od severu

image020

pohled z Mariiny skály; v pozadí Haťový důl

image018 image014

obnovující se porosty na úbočí

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Území označeno cedulemi zakazujícími vstup. Tento zákaz není ničím podložen a i dle informace Správy národního parku jde spíše o varování, než o zákaz v pravém slova smyslu, tedy postižitelný přestupek. Každopádně vstup do prostoru je rizikový, hrozí zde nebezpečí pádu suchých stromů, a terén je velmi špatně schůdný.

Literatura:

-      kol.: Jetřichovické skály – Průvodce naučnou stezkou (Krásná Lípa 2011) – viz též http://www.npcs.cz/sites/default/files/user_files/Publikace/Pruvodce_naucne_stezky/Pruvodce_NS_Jetrichovicko.pdf

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

 duben 2017