NADĚJE

k.ú. Naděje (Lužické hory  / Cvikovsko)

Menší přehrada na Hamerském potoce, v údolí mezi Suchým vrchem a Kamenným vrchem (467 m n. m.). 8,5 m vysoká a v koruně 91,5 m dlouhá kamenná hráz zadržuje 1,2 ha vody; voda volně přepadá přes korunu hráze 33 m širokým přelivem. Postavena byla roku 1938 podle projektu A. Niklase pro pohon mlýnu a pily v Hamru, k nimž byla voda přiváděna z přehrady potrubím, jako náhrada za podchycení pramenů Hamerského potoka pro zásobování Varnsdorfu pitnou vodou. Dnes není nádrž nijak vodohospodářsky využívána.

přehrada – pohled k hrázi

 

porost rdestu vzplývavého na hladině přehrady

při vtoku Hamerského potoka do přehrady

Zajímavosti:

Ø        Znělec na stavbu přehradní hráze byl lámán v nedalekém malém lomu v severním svahu Suchého vrchu.

Ø        Na Fořtově louce (Försterwiese), zatopené přehradou, stála zřejmě středověká sklářská huť.

Ø        Severně nad přehradou (při červené turistické značce do Horní Světlé) údajně dochována jedna z plošin po dávném pálení milířů.

Web:

-     Lužické hory – http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=zmnadpc  

-     Povodí Ohře - http://www.poh.cz/vd/nadeje.htm

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Přehrada_Naděje  

Okolí: Horní Světlá / Suchý vrch

Nejsevernější Čechy / rejstříky

červenec 2011