HORNÍ SVĚTLÁ (Oberlichtenwald)

k.ú. Horní Světlá pod Luží  (Lužické hory  / Cvikovsko)

Horská ves na náhorní planině mezi údolím Hamerského potoka a Svitávky jižně od Luže, v mělkém údolíčku směřujícím k Dolní Světlé. Řada dochovaných podstávkových domů, dnes využívána převážně k rekreačním účelům. V centru vsi bývala kaplička z roku 1856, zbořená ve 2. pol. 20. stol. Z luk v okolí vsi krásné výhledy na Hvozd, Ještědský hřeben, Jezevčí vrch, Ralsko, v dáli i Český ráj s Kozákovem a Táborem.

Ves vznikla ve 14. stol. na pasekách vzniklých působením „lesních“ skláren (jejich stopy údajně dosud v okolí patrné). Prvně Světlá zmiňována roku 1391 (již s rozlišením horní a dolní části). Původě osada dřevorubců, v 19. stol. se zdejší obyvatelé živili zejména tkalcovstvím. Současné jméno vzniklo až roku 1946, do té doby se jako oficiální české pojmenování používal Horní Lichtenvald.

 

přízemní podstávkové domy č.p. 122 a č.p. 144 v centru vsi

novostavba v tradičním stylu

 

výhledy z okolí vsi – Ještěd, Jezevčí vrch, Ralsko...

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 1 - A/J (Praha 1977)

Web:

-     wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Horní_Světlá_(Mařenice)

-     Lužické hory - http://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=obdsvec

-     Drobné památky severních Čech - http://www.pamatky.ceskalipa.org/pamatky/objekt.php?co=mare/hsve01  

Okolí: Myslivny / Krkavčí kameny / Naděje (přehrada) / Milířská dolina / Ptačinec

Nejsevernější Čechy / rejstříky

červenec 2011