MILÍŘE (Kohlstatt)

k.ú. Rádlo (Jizerské hory / Jablonecko)

Horská osada pod vrcholem Císařského kamene, založená v 17. stol. na místě odlesněném činností uhlířů. Jádro vsi tvoří skupina domů kolem křižovatky silnic do Rádla, Jeřmanic a Proseče, severněji při silnici do Proseče se pak nalézá ještě samostatná skupina několika chalup. Kaple Panny Marie Sedmibolestné (nemovitá kulturní památka) v centru vsi postavena místním zlatníkem Antonem Dittrichem v roce 1799. Roubená lidová architektura. Nad vsí hřbitov.

 

kaple Panny Marie Sedmibolestné

 

asi nejhezčí z roubenek v Milířích – č.e. 8 při cestě na Císařský kámen

č.e. 22 v severní části vsi

pomník padlým v 1. světové válce – toho času bez desky

 

křížek v centru vsi při silnici do Proseče

hřbitov

Na okraji lesa nad osadou, těsně pod vrcholem Císařského kamene. Od hřbitova krásný výhled na Jablonec nad Nisou a Jizerské hory.

 

celkový pohled

 

kaple (márnice) v rohu hřbitova

 

centrální hřbitovní kříž z roku 1901

nejhonosnější hrobka na hřbitově

výhled od hřbitova na Jablonec nad Nisou a Jizerské hory v pozadí

Literatura:

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2 - K/O (Praha 1978) 

Web:

-     krajinný ráz Císařského kamene (diplomová práce) - http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/page3401  

Okolí: Císařský kámen

Nejsevernější Čechy / rejstříky

listopad 2010