CÍSAŘSKÝ KÁMEN (Kaiserstein Berg)

k.ú. Vratislavice nad Nisou (Jizerské hory / Liberec)

Převážně zalesněný žulový vrch (637 m n. m.), nápadný zejména při pohledu od severozápadu (od Liberce), je nejzápadnější částí Černostudničního hřebenu (označovaného někdy jako Dobrovodský hřeben). Na vrcholu rozhledna a pamětní kámen, západně od něj na okraji lesa nad osadou Milíře hřbitov. Severně od vrcholu se rozkládá rozlehlý členitý lesní komplex (převážně smrkový a borový) s řadou potoků (vesměs zdrojnice Mlýnského potoka), na jehož okraji restaurace Mojžíšův pramen.

Původně vrch nazýval Špičák, či též Uhlířský vrch (v okolí vrchu se pálilo uhlí – viz Milíře). V roce 1978 na něm bylo vybudováno jedno z polních opevnění, chránících v době války o dědictví bavorské přístup Libereckou kotlinou do Čech (stopy těchto opevňovacích prací jsou údajně na svazích vrchu dosud patrné).  V rámci kontroly opevňovacích prací navštívil osobně i císař Josef II. (jen se trochu rozcházejí data – je známé, že Liberecko navštívil třikrát: 6. května 1778, 20. září 1778 a 15. září 1779; s Císařským vrchem bývá nejčastěji ztotožňována ona třetí návštěva, lze se ale setkat i s jinými daty či s tvrzením, že vrch navštívil několikrát). Ocenil jeho strategickou polohu a doporučil zde vybudovat pevnost proti Prusku – návrh byl však vojenskými odborníky odmítnut. Od té doby se mu však začalo říkat Císařská hora, později Císařský kámen. Císařovu návštěvu připomíná pamětní deska, vsazená o sto let později do kamene, na kterém dle legendy údajně tehdy císař stál (pravděpodobnější se však zdá být, že tu tehdy stála nějaké dřevěná vojenská pozorovatelna). V té době se holý kopec s krásným výhledem stal oblíbeným turistickým cílem, kolem roku 1886 usiloval Liberecký horský spolek i o postavení rozhledny, ke kterému však došlo až o 120 let později.

 

pamětní kámen císaře Josefa II.

 

žulové skalky na západním úbočí

 

v lesích pod Císařským kamenem

retenční nádrž Pod Císařským kamenem

rozhledna

20 m vysoká dřevěná věž byla na vrcholu kopce, v těsném sousedství pamětního kamene, postavena roku 2009 (u příležitosti 230 výročí návštěvy císaře Josefa II.) přičiněním okolních obcí. Rozhledna umožňující nádherný kruhový výhled na Jizerské hory, Krkonoše, Podkrkonoší, Český ráj, ještědský hřeben a libereckou a jabloneckou aglomeraci v údolí Lužické Nisy pod kopcem je volně přístupná.

 

rozhledna

nákresy výhledu na ochozu rozhledny

výhled na Javorník

výhled na Ještědský hřeben

výhled na Liberec a Jizerské hory

výhled na Jablonec nad Nisou

Mojžíšův pramen

Výletní restaurace (www.mojzisak.euroregin.cz) na severním okraji lesního komplexu, rozkládajícího se na severním a severozápadním úbočí Císařského kamene a v přilehlých roklích. Původně studánka ověšená svatými obrázky při poutní cestě z Vratislavic do Milířů. Roku 1876 zde vratislavský švec Anton Scholze začal čepovat pivo, nápadu se chytil hostinský Wundrak, pozemek si pronajal a postavil zde dřevěnou boudu s výčepem. Tehdy bylo vymyšleno i jméno Mojžíšův pramen. Restaurace se brzy stala velmi populární, pro řadu stížností majitelů okolních pozemků (a konkurence) však byla roku 1880 zakázána. Obnovena byla o čtyři roky později, kdy zde již byla postavena zděná budova, která přetrvává s různými úpravami a přestavbami dodnes. Vlastní studánka je zakrytá (v současné době poněkud zchátralým) altánkem, nepřístupná. Proti restauraci torzo kříže.

 

restaurace Mojžíšův pramen

původní podoba restaurace – ten velikán v pozadí má být zjevně Císařský kámen, vlevo je pravděpodobně studánka (historická pohlednice)

 

bývalá studánka Mojžíšův pramen

torzo křížku u Mojžíšova pramene

naučná stezka Mojžíšův pramen – Císařský kámen

Okružní naučná stezka lesy pod Císařským kamenem, jejíž začátek a konec je u Mojžíšova pramene. Na šesti panelech seznamuje návštěvníky zejména s lesnictvím a s obyvateli lesa. 5 km dlouhý okruh, vybudovaný v roce 2100 libereckou organizací Českého svazu ochránců přírody, je značena tradiční značkou naučné stezky.

plánek naučné stezka (z letáku – přerušovanou zelenou čárou vlevo nahoře vyznačena navazující naučná stezka Vesecké údolí)

zastavení č. 2 naučné stezky

na trase...

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Rozvodí Severního a Baltického moře neprochází přímo přes vrchol, ale po jeho jihozápadním úbočí, zhruba v místech osady Milíře.

Literatura:

-      Miloslav Nevrlý: Kniha o Jizerských horách (Janov nad Nisou 1996) 

Web:

-      stránky Vratislavic nad Nisou, Císařský kámen - http://www.vratislavice.cz/historie-a-pamatky/pamatky/cisarsky-kamen-u-miliru

-      stránky Vratislavic nad Nisou, Mojžíšův pramen - http://www.vratislavice.cz/zajimavosti-a-tipy/tipy-a-vylety/mojzisuv-pramen

-      stránky obce Rádlo - http://www.radlo.cz/rozhledna-cisarsky-kamen/

-      rozhledny - http://rozhledny.webzdarma.cz/ciskamen.htm

-      Lesu zdar - http://lesuzdar.lesycr.cz/clanky/rozhledna-cisarsky-kamen/

-      Wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Císařský_kámen

-      Atlas Česka - http://www.atlasceska.cz/liberecky-kraj/rozhledna-cisarsky-kamen/

-      referáty - http://referaty-seminarky.cz/cisarsky-kamen/

-      krajinný ráz Císařského kamene (diplomová práce) - http://zivotni-prostredi.kraj-lbc.cz/page3401

-      Liberecký kraj - http://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/naucne-stezky/liberec/naucna-stezka-mojzisuv-pramen-cisarsky-kamen.html  

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

listopad 2010