VESECKÉ ÚDOLÍ

k.ú. Vesec u Liberce (Žitavská pánev / Liberec)

Údolí na středním toku Lučního potoka a dolním toku Mlýnského potoka mezi osadou Sedmidomky, kde navazuje na lesní komplex Císařského kamene, a libereckou čtvrtí Vesec. Na Mlýnském potoku 2,4 ha velký Mlýnský (Vesecký) rybník. Převážně lučinaté údolí, v horní části kolem rybníka les s žulovými skalkami.

Bylo zde zaznamenáno přes 400 druhů rostlin (mimo jiné např. vachta trojlistá, vrba plazivá rozmarýnolistá, sítina ostrokvětá a zábělník bahenní), 250 druhů hmyzu (mimo jiné celoevropsky chráněné vážky klínatka obecná a páskovec proužkovaný) a téměř 100 druhů obratlovců (skokan ostronosý, skokan štíhlý, čolek horský, ledňáček říční, ťuhýk obecný, pěvuška modrá, mlynařík dlouhoocasý, v lesní části mlok skvrnitý…). Velmi zajímavé z přírodního hlediska jsou slatinné loučky a rašeliniště kolem Mlýnského rybníka. Vlastní Luční potok evropsky významnou lokalitou výskytu mihule potoční. Krásný kus přírody v těsném sousedství liberecké aglomerace, opakovaně ohrožovaný různými investičními záměry (přehrada, satelitní výstavba).

 

mokřadní louky podél Mlýnského potoka v horní části údolí

 

žulové skalky nad levým břehem Mlýnského rybníka

v lese nad Mlýnským rybníkem

  

Mlýnský (Vesecký) rybník – pohled z levého břehu

slatinné prameniště při levém břehu Mlýnského rybníka

Mlýnský (Vesecký) rybník – pohled z hráze

pod Mlýnským rybníkem

 

Luční potok

porosty podél Lučního potoka

naučná stezka Vesecké údolí

2,3 km dlouhá stezka prochází celým údolím od okraje Vesce až k osadě Sedmidomky, kolem rybníka tvoří kruh – vede po obou jeho březích. Má 5 zastávek, popisujících jednotlivé biotopy v údolí, a dva panely „úvodní″ - na začátku u Vesce a na hrázi rybníka. Vybudoval ji a udržuje Český svaz ochránců přírody Armillaria v roce 2002, značená je tradiční značkou naučné stezky (zejména v úseku mezi rybníkem a Vescem místy orientačně náročnější – stezka se ztrácí). V Sedmidomkách navazuje na okružní naučnou stezku Mojžíšův pramen – Císařský kámen.

plánek naučné stezky

úvodní panel naučné stezky u Vesce

jedna z informačních tabulí naučné stezky

přechod přes Luční potok

 

lávky a povalové chodníky mokřinami u Mlýnského rybníka

zastavení věnované mokřadním loukám

Web:

-      ČSOP Armillaria - http://www.volny.cz/armillaria/ochrana/vesec.htm

-      Liberecký kraj - http://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/naucne-stezky/jizerske-hory/naucna-stezka-vesecke-udoli.html

-      Natura 2000 - http://www.nature.cz/natura2000-design3/web_lokality.php?cast=1805&akce=karta&id=1000041000  

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

říjen 2008