PĚTIDOMÍ (Fünfhäuser)

k.ú. Vlčí Hora (Šluknovská pahorkatina / Rumbursko)

Skupina čtyř (dříve pěti - nejjižnější z chalup zanikla ve 2. pol. 20. stol.) chalup na okraji Českého Švýcarska západně od Vlčí Hory. Dvě z nich roubené s podstávkou. Pětice chalup v dnešní poloze existovala prokazatelně již v první pol. 19. stol, pravděpodobně však již dříve (nějaká zástavba v těchto místech je značena již na mapě z doby po pol. 18. stol.).

V rámci obnovy Köglerovy stezky zde umístěna dřevěná figurka pověstmi opředeného lupiče Jakoba Raschauera (pravděpodobně kopie původní, instalované v 1. pol. 20. stol. Rudolfem Köglerem), který žil v první pol. 18. stol. nedaleko odtud (viz Kamenný vrch). 31. zastávka této NS, věnovaná geologii, stojí na okraji lesa severně od osady.

   

výhled

Jižně od chalup pěkný výhled na Lužické hory (Luž, Jedlová). V rámci Köglerovy stezky zde osazena lavička a velmi jednoduché výhledové panorama. Od osady též pěkný výhled na Vlčí horu (a částečně i na Vlčí Horu).

  

Zajímavosti:

Ø        V minulosti stávala na severním okraji osady při cestě na Telenec dřevěná kaplička, snad podobná kapli sv. Anny na Kamenném vrchu. Říkalo se jí Marschners Kapelle (Marschnerova kaple) či Siegerts Kapelle (Siegertova kaple), zasvěcená byla ke cti Nejsvětější  Trojice, později Ježíše Krista. Snad někdy na přelomu 19. a 20. stol. zanikla a byla nahrazena křížem (Siegerts Kreuz - Siegertův kříž), dnes již nestojí ani ten.

Literatura:

-     Natalie Belisová: Putování po duchovním panství Krásnolipska (Krásná Lípa 2005)

Web:

-     poškozené a zaniklé kostely

Okolí: Telenec / Hohe Stelle / Vlčí Hora / Kamenný vrch

Nejsevernější Čechy / rejstříky

červenec 2009