TELENEC (Kalbenstal)

k.ú. Vlčí Hora (Děčínská vrchovina, Šluknovská pahorkatina / Rumbursko)

Hájovna (č.p. 67) na návrší západně od Vlčí Hory, na pomezí pískovcových roklí Českého Švýcarska. Patrové stavení na okraji lesa s pěkným břidlicovým obložením (na štítě dat. 1863). Před domem kámen s křížem, připomínající náhrobní desku, se jménem Josef Riedel.

   

Hadí studánka

Dřevěnou stříškou zakrytý pramen při nepříliš výrazné lesní cestě od hájovny do Křepelčího dolu a na hřeben Dlouhého rohu, asi 0,5 km jihozápadně od hájovny.

Malý pruský tábor

Velký pískovcový převis v lese západně od hájovny, na okraji pískovcových skal. V převisu vytesána řada nápisů a letopočtů, vesměs z 19. stol. Nápisy, stejně jako jméno („Malý” pro odlišení od obdobného převisu u Brtníků) připomínají, že převis se stával útočištěm obyvatel okolních vesnic, především Vlčí Hory, při četných průchodech různých vojsk tímto krajem. Dnes přímo převisem prochází vrstevnicová lesní cesta.

       

Zajímavosti:

Ø        Ve svazích západně od hájovny na linii tzv. Lužické poruchy výskyt červeného permské pískovce. Problematikou se zabývá i zde procházející Köglerova naučná stezka.

Ø        V entomologické literatuře je z Telence evidován nález velmi vzácného hrobaříka Nicrophorus germanicus.

Ø        Někdy pod jméno Telenec zahrnovány i další rozptýlené usedlosti kolem hřebene Hohe Stelle.

Literatura:

-     Zuzana Vařilová, Jiří Adamovič – Červený svět v permu aneb Doba zániku posledních  českých velehor – ad České Švýcarsko 1/2008 (web)

Okolí: Hohe Stelle / Pětidomí / Křinická soutěska

Nejsevernější Čechy / rejstříky

duben 2007