BUCHBERG

k.ú. Lipová u Šluknova (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Kamenité návrší severozápadně od Lipové (416 m n. m.). Na vrcholu remízek, kolem pastviny. Vrcholový lesík je zakreslen v mapách již v 1. pol. 19. stol.

image136 image122

návrší s remízem a vodojemem (prosinec 2009, březen 2018)

image120

dub na západním konci lesíku (březen 2018)

image132

lůmek na východní straně návrší (prosinec 2009)

image130 image128 image126

žulové balvany, minimálně částečně snosy z okolních pozemků (prosinec 2009)

image134

výhled z Buchbergu na Lipovou (prosinec 2009)

rybníčky pod Buchbergem

Soustava menších rybníčků na jednom z přítoků Zámeckého rybníka, v zalesněném údolíčku jihozápadně od vrcholu. Na mapě 1. vojenského mapování ve 2. polovině 18. stol. jsou zde zakresleny čtyři (je ovšem otázka, zda se lze při přesnosti této mapy spolehnout na přesný počet drobných rybníčků), na mapách z 1. poloviny 18. stol. tři, ve 20. stol. pak dva. Dnes má vodu pouze první z nich, na místě ostatních jsou stromy porostlé mokřiny. Pozůstatkem čtvrtého rybníčka, vyznačeného na 1. vojenském mapování, by teoreticky mohl být násep cesty pod bývalým spodním rybníčkem, pokud ovšem nejde pouze o vyvýšenou cestu z důvodu podmáčeného terénu. Na mapě stabilního katastru je oblast nazývána Am Melkensteige, tedy „Na mléčné cestě“. Zalesněná byla tehdy (1. pol. 19. stol.) jen část mezi rybníky, směrem k Zámeckému rybníku byly vlhké louky.

image138

hráz zaniklého rybníčku (březen 2018)

image114 image112

mokřiny nad hrází (březen 2018)

Zajímavosti, poznámky:

Ø  Na některých mapách, zejména z 2. pol. 20. stol., je návrší pojmenováno jako Liščí vrch. Toto jméno je velmi nevhodné, protože stejně se jmenuje dva kilometry vzdálený kopec na státní hranici (na starších mapách Fuchsberg). Na současných mapách je Buchberg většinou bezejmenný.

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

 březen 2018