HOPFENBERG

k.ú. Fukov (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Návrší ve Fukovském výběžku (381 m n. m.), převážně zalesněné, na úbočí louky. Na západní úbočí, podél cesty z vnitrozemí, zasahovala zástavba zaniklého Fukova (tzv. Nový Fukov, založený v 18. stol.). V lese nad ním dosud stojí historický vodojem, fakticky jediná dochovaná stavba Fukova. Těsně za státní hranicí, která se zde přimyká k cestě, tedy již na území Saska, stojí samota, na starších mapách nazývaná Neue Schenke, kdysi výletní restaurace. Na jižním úbočí vrchu stávala hájovna. Východně od vrcholu prochází taktéž státní hranice se Saskem, zde zvýrazněná mohutnými žulovými balvany.

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image122.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image132.jpg

na severozápadním úbočí Hopfenbergu – zde stávala stavení Nového Fukova; pole v pozadí leží již v Sasku (březen 2007, červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image076.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image074.jpg

základové zdivo několika stavení Nového Fukova na úpatí Hopfenbergu (březen 2007)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image112.jpg

zaniklý restaurant Hopfenberg, který stával při hlavní cestě západně od vrcholu (www.sluknov.cz)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image066.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image064.jpg

nejspíše torzo křížku (?) při hlavní cestě na severozápadním úbočí vrchu (březen 2007)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image068.jpg

tahle dvojice lip na jižním úbočí také možná kdysi doprovázela nějaký křížek (březen 2007)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image140.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image138.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image136.jpg

státní hranice východně až severovýchodně od vrcholu

vodárna

Budova staré fukovské vodárny se nalézá v lese na západním úpatí návrší. Při cestě ke vsi dochováno i několik šachet původního vodovodu.

Vodárna byla dána do provozu 3. července 1911. Opravena soukromou iniciativou vnuků bývalých obyvatel vsi u příležitosti 100. výročí zprovoznění v roce 2011.

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image038.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image128.jpg

vodárna před a po opravě (březen 2007, červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image034.jpg

kobka vodojemu (březen 2007)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image124.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image126.jpg

přepad vodojemu do šachty pod cestou

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

červenec 2021