FUKOV (Fugau)

k.ú. Fukov (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Zaniklá ves (310 m n. m.) v nejsevernější části republiky, v úzkém výběžku vybíhajícím do Saska (dlouhém 3 km, v nejužším místě – tzv. Fukovské bráně - širokém jen něco málo přes 400 m), v kotlině horního toku Sprévy, která pouze zde na krátkou dobu opouští území Německa. Jádro vsi s kostelem leželo severně od železniční trati přetínající Fukovský výběžek, řada domů však byla rozptýlena i jižně od této trati na úpatí zalesněného vrchu Hopfenberg a při potoku v jižní části výběžku (Nový Fukov) a při státní hranici podél západní strany výběžku. Na Sprévě stával mlýn. V místech jádra vsi při křižovatce cest dosud zarostlé zříceniny několika objektů včetně kostela, základy několika budov patrné i při úpatí Hopfenbergu, větší část objektů (v místech dnešních luk) však zmizela beze stopy. V areálu vsi pietně upravený hřbitov a několik obnovených drobných – vesměs sakrálních - památek

Ves prvně zmiňována 1474 (podle jiných zdrojů 1410), kdy byla v držení saských vévodů a byla udělována jako léno. V 17. stol. zde zmiňována tvrz a mlýn s pilou. Od roku 1682 součást šluknovského panství. Roku 1716 zrušen fukovský dvůr a na jako pozemcích založena osada Nový Fukov. Dvakrát se uvažovalo o přičlenění Fukova k Německu - poprvé  v roce 1848, podruhé  v roce 1919. Zdejší obyvatelé se však v obou případech v referendu vyjádřili pro zachování obce v Čechách. Před druhou světovou válkou měl Fukov téměř 150 domů a přes 700 obyvatel, kostel, školu, poštovní úřad a minimálně pět hostinců. Po roce 1945 byla vyhnána převážně většina původního německého obyvatelstva (v roce 1950 zde žilo 87 obyvatel, částečně dosídlenců). V roce 1956 byl Fukov znovu vysídlen - mělo dojít k jeho odstoupení Německu výměnou za oblast v okolí Studánky. K dohodě nakonec nedošlo, ves však byla stejně v následujících letech zlikvidována, protože „komplikovala ostrahu hranic″. Jako poslední dvě budovy obce byly vyhozeny do povětří 23. září 1960 po 8. hodině večerní škola a kostel. V roce 2000 se v místech zbořeného kostela konala první mše pod širým nebem, které se účastnili jak původní obyvatelé vsi, tak současní obyvatelé Šluknovska. Od té doby se datují pozvolné snahy o obnovu alespoň některých prvků zaniklé vsi (dílem aktivitou města Šluknov, pod které dnes území Fukova patří, dílem místními rodáky a jejich potomky).

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image042.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image072.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image044.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image120.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image050.jpg

zaniklá ves Fukov (www.sluknov.cz + historické pohlednice)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image118.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image116.jpg 

zaniklé fukovské hostince – Rosches restaurant, Zum alten Gericht a Zum goldenen Stern (www.sluknov.cz + historické pohlednice)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image070.jpg

zaniklý pomník padlým v 1. světové válce (www.sluknov.cz)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image028.jpg

pamětní kámen s plánem zaniklé obce (červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image040.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image084.jpg

na větší části plochy zaniklé vsi jsou dnes louky a ves zde nic nepřipomíná (březen 2007, červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image118.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image120.jpg

tady třeba stával dům č. 117; netuším, proč zrovna tenhle je připomenut takovouto cedulkou a ostatní ne, možná ji sem umístili jeho bývalí obyvatelé (červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image048.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image046.jpg

několik málo zarostlých zřícenin v bývalém centru vsi (březen 2007)

 

prostor vsi na vojenské mapě z roku 1937 (ags.cuzk.cz/archiv) a na současném leteckém snímku (www.mapy.cz); zalesněná enkláva v dolní polovině snímku je návrší Hopfenberg

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image122.jpg

severojižní cesta, hlavní osa bývalé vsi (červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image082.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image012.jpg

cesty z centra vsi do Taubenheimu a do Neusalzy s nově vysázenými stromořadími ovocných stromů (červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image018.jpg

most přes Sprévu; cedule u něj se tváří, jako by byl hraniční, ale není tomu tak, hranice mezi Českou republikou a Saskem v těchto místech ve skutečnosti neprochází řekou, ale až asi 30 metrů za ní; minimálně tři domy vsi stály na pravém břehu (červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image020.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image088.jpg

na prvním snímku, pořízeném z mostu, protéká Správě územím České republiky, na druhém, asi o půl kilometru níže, tvoří státní hranici; zde všude stávaly v minulosti domy (červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image016.jpg

schůdky k řece nedaleko mostu (červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image052.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image104.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image102.jpg

socha sv. Jana Nepomuckého u mostu přes železnici  - původní sv. Jan byl na tomto místě postaven roku 1889 z iniciativy Johanna Hilleho ze sousední, dnes samozřejmě nestojící chalupy jako vděk za to, že jeho stavení nemuselo na rozdíl od některých jiných v okolí ustoupit výstavbě železniční tratě, po válce zmizela, současná socha z roku 2019 vznikla v rámci klauzurních prací studentů Ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských Akademie výtvarných děl dle vítězného návrhu Petra Štalzera (březen 2007, červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image098.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image094.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image090.jpg

boží muka Panny Marie Bolestné stojí pod dvěma mohutnými zeravy v západní části bývalé vsi, dnes zcela mimo cesty; pochází pravděpodobně z doby kolem poloviny 19. stol. a byla součástí poutní cesty do Filipova, renovována roku 2015 z finančních prostředků Česko-německého fondu budoucnosti, současný obrat je dílem malíře Jiřího Petmouška (červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image004.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image002.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image010.jpg

tzv. Weberův kříž mezi čtyřmi svérázně ořezanými lipami ve východní části „Starého″ Fukova, původně z roku 1857, obnoven potomky fukovských obyvatel roku 2007 (červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image006.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image008.jpg

pamětní  kámen u Weberova kříže uvádí (dosti krkolomný) překlad německého textu na kříži do češtiny (červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image060.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image056.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image058.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image062.jpg

torzo křížku na bývalém rozcestí při hlavní cestě (březen 2007)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image084.jpg

kříž u jednoho z domů na historické fotografii; polohu nedokáži identifikovat (www.sluknov.cz)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image054.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image116.jpg

tahle dvojice lip jižně od mostu přes železnici nejspíš také v minulosti doprovázela nějaký kříž či boží muka (březen 2007, červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image024.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image022.jpg

Císařský dub v bývalém centru vsi; vysazen byl roku 1908 u příležitosti 60. výročí panování císaře Františka Josefa, od roku 2018 chráněn jako památný strom (červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image086.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image080.jpg

další z fukovských památných stromů (od roku 2016), tzv. Fukovský dub; nedaleko něj stával dům č.p. 40, dnes se nachází uprostřed luk západně od bývalého centra (červenec 2021)

kostel sv. Václava

Kostel stával v severozápadní části jádra vsi. Dosud zde zarostlé náletovými dřevinami mohutné hromady kamenné suti a drobné fragmenty zdi. Ojediněle možné nalézt i různě tvarované kamenné ostění. Na západním okraji zbořeniště 23. září 2000, v rámci první bohoslužby pod širým nebem zde v „nových časech″ uspořádané, osazen dřevěný kříž, na němž letopočty vzniku a odstřelení kostela (30. 11. 1788 – 23. 9. 1960).

Na největším ze tří zvonů, daru to města Litoměřic, byl český nápis: LEHTA PANE SLIT  GEST ZWON TENTO KE  CTY A CHWALE PANV WSSE MOHAVCIMV OD ZWONARE  MATAVSSE V MIESTIE RAVDNICV ZA RYCHTARZE PAWLA KOTRAVTA A STARSSYCH  WACLAW CZVRDA MARTIN MARESSKA MATAVSS  SWACZINY BLAZIEG KERVLIK WONDRZEY WLACHOWYCZ WIT PITANEK.

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image098.jpg 

kostel sv. Václava, na druhém snímku i s farou (www.sluknov.cz, www.hemm.cz)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image094.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image092.jpg

interiér kostela (www.sluknov.cz)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image086.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image096.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image088.jpg

pozůstatky kostela (březen 2007)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image090.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image076.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image078.jpg

dřevěný kříž z roku 2000 na místě kostela (březen 2007, červenec 2021)

hřbitov

Hřbitov se rozkládal v severním sousedství bývalého kostela. Dochovány rozsáhlé zbytky ohradní zdi (v ní dva náhrobní kameny), uprostřed obnovený hřbitovní kříž, po obvodu bývalého hřbitova křížová cesta, vytvořená z kamenů z rozvalin kostela (připomínající původní křížovou cestu z roku 1881, nedochovanou).

Hřbitov založen roku 1788, zanikl spolu se vsí v 50. letech 20. stol. „Pietní úprava″ zpustlého hřbitova, při níž mimo jiné instalována nové křížová cesta a obnoven kříž, avšak odstraněny pozůstatky starých hrobů, proběhla roku 2014 dle návrhu zahradní architektky Ivy Jaburkové.

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image106.jpg

původní podoba hřbitova (www.sluknov.cz)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image110.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image104.jpg

areál hřbitova před „pietní úpravou″, ještě s dochovanými, byť poničenými hroby (březen 2007)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image074.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image058.jpg

areál hřbitova dnes; na druhém snímku kameny křížové cesty; prosté balvany ze sutin kostela s bíle nakreslenými kříži a číslicemi jednotlivých zastavení (červenec 2021)

(fotogalerie zastavení křížové cesty)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image102.jpg

centrální hřbitovní kříž před renovací (březen 2007)

 D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image072.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image052.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image050.jpg

centrální hřbitovní kříž z roku 1862 po renovaci (červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image100.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image046.jpg

dva dochované náhrobní kameny v ohradní zdi (březen 2007, červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image036.jpg

pravděpodobně obnovený (?) náhrobní kámen na hřbitově; roku 2007 jsem ho zde nezaznamenal (červenec 2021)

mlýn

Zaniklý mlýn na Sprévě (jediný mlýn poháněný Sprévou na českém území). Stával na levém břehu řeky severně od bývalého kostela.

Mlýn s pilou ve Fukově prvně zmiňován v 17. stol. Zanikl spolu s celou vsí v 50. letech 20. stol.

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image082.jpg

historická foto mlýna (www.sluknov.cz)

mlýn na leteckém snímku z roku 1953, v té době zjevně již po regulaci Správy bez vodního náhonu (ags.cuzk.cz/archiv)

železniční trať

Jednokolejná železniční trať protínající od východu k západu Fukovský výběžek je peážní trať německých železnic ze Žitavy do Drážďan (jinak též nejsevernější železniční trať na území České republiky). Otevřena byla 1. května 1875. Přístupová cesta z vnitrozemí do Fukova ji překračuje zajímavým betonovým mostem.

 D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image032.jpg

železniční trať, přetínající Fukovský výběžek (březen 2007)

D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image080.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov staré_soubory\image078.jpg D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image112.jpg

most přes železniční trať (březen 2007, červenec 2021)

D:\místopis web\foto Království Fukov_soubory\image100.jpg

jeden ze železničních mostků, kterými trať překonává drobné vodoteče a bývalé cesty; jde o nejsevernější železniční mosty v České republice, je obtížné přesně určit, kterému z nich tento „titul″ náleží (červenec 2021)

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno Fugau / Fukov je pravděpodobně odvozeno právě od úzkého výběžku vybíhajícího do cizího území (die Fuge = štěrbina, skulina).

Ø        V září roku 1813 tábořilo ve Fukově 60.000 ruských vojáků pod velením generála Langerona, pronásledujících Napoleonova vojska.

Ø        Ve Fukově fungoval Spolek betlémářů, který byl první nejen v Čechách, ale údajně v celé Evropě.

Ø        Ve Fukově se narodili historik Theodor Tupetz (* 1852), sochař a řezbář Ignác Weirich (* 1856), hudebník August Weirich (* 1858), horolezec a rychlosáňkař Rudolf Kauschka (* 1883) a atlet Jindřich Roudný (* 1924).

Ø        Po fukovském mostě vjel údajně roku 1938 do Sudet Adolf Hitler.

Literatura:

-     Petr Joza: „Akce Fukov“ aneb Konec jedné vesnice - Děčínské vlastivědné zprávy 2/2000 (ročník X)

-     kol.: Děčínsko - Turistický průvodce ČSSR 18 (Praha 1984)

Web:

-     wikipedie - https://cs.wikipedia.org/wiki/Fukov

-     zaniklé obce a objekty - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=1038

-     osada Kopec - http://www.hemm.cz/fukov.html

-     oficiální stránky Šluknova; historická fotogalerie - https://www.sluknov.cz/mesto/historicka-fotogalerie/fukov

-     Horydoly - https://www.horydoly.cz/slovnik/fukov-fugau-0.html

-     100+1 - https://www.stoplusjednicka.cz/bolestne-pohranici-davno-zanikly-fukov-pise-novou-kapitolu-sve-existence

-     vodní mlýny - https://www.vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/2318-mlyn-ve-fukove

-     soupis památek - http://www.soupispamatek.com/okres_sluknov/foto/fukov/fukov_historie.htm

další místa v okolí (mapa) / Nejsevernější Čechy / rejstříky

aktualizace červenec 2021