KRÁLOVSTVÍ (Königswalde)

k.ú. Království (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Protáhlá ves (cca 3 km) na horním toku Rožanského potoka (365 m n.m.). Řada objektů roubené architektury s podstávkami. Ve střední části vsi kostel. Při lávce přes potok na cestě od kostela ke Křížové hoře zajímavý vysoký kámen s vytesaným křížkem – snad mezník. V západní části socha sv. Jana Nepomuckého a kamenný sokl kříže.

Jméno připomíná pohraniční hvozd, patřící českým králům. První zmínka o vsi 1346 jako součást budyšínského děkanátu. Ves v té době patřila Berkům z Dubé, byla však udělována spolu se sousedním Jiříkovem jako manství. V druhé polovině 15. stol., zřejmě v souvislosti s udělením Království jako léna (saskými vévody Arnoštem a Albrechtem, kteří tehdy vlastnili tolštejnsko-šluknovské panství) Zikmundovi z Varnsdorfu a jeho dcerám, vznikla v severozápadní části vsi při soutoku potoků vodní tvrz. Dle některých zpráv zničili tvrz švédové za třicetileté války, dle jiných zanikla již v pol. 16. stol. následkem velké morové epidemie (při níž vymřelo takřka všechno obyvatelstvo).

  

kostel sv. Vavřince

Empírová stavba z let 1844-1848. Jednolodní s věží v průčelí. Zařízení z pol. 19. stol. Na kostele dvojjazyčná pamětní deska faráře Wenzela Karla, který zde působil v letech 1855-1870 (významný botanik, humanista, mimo jiné i iniciátor výstavby poutního areálu na Křížové hoře).

 

Zajímavosti:

Ø        Při nepokojích 1680 byl popraven jako rebelant i místní rychtář Hesse.

Literatura:

-     kol.: Děčínsko - Turistický průvodce ČSSR 18 (Praha 1984)

-     Jiří Švécar: Nejsevernější Čechy  (Liberec)

-     Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 2. - K/O (Praha 1978)

-     Rudolf Anděl a kol:  Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III - Severní Čechy (Praha 1984)

Web:

-     Šluknov historický

-     zničené kostely: kaple 1, kaple 2, kaple 3

Okolí: Křížová hora / Jitrovník / Rybničná

Nejsevernější Čechy / rejstříky

březen 2007