KŘÍŽOVÁ HORA

k.ú. Království (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Návrší (423 m n.m.) severně od Království, tvořící jakýsi západní výběžek Jitrovníku. Remíz na vrcholu, obklopený pastvinami, ukrývá zbytky poutního areálu a pomník padlým v 1. sv. válce. Před stavbou poutního areálu nazýváno Steinhügel (Kamenný vrch).

poutní areál

Dnes dochovány kamenné sokly jednotlivých zastavení, dvě kaple v relativně dobrém stavu a několik dnes již těžko identifikovatelných zřícenin. Podél křížové cesty po okraji remízu pěkné stromořadí lip

Areál vznikl v roce 1859 zásluhou místního faráře Wenzela Karla z darů farníků na pozemku, který pro tento účel darovala Terezie Jenichová z Království č.p. 224. Tehdy zde bylo postaveno 13 zastavení křížové cesty, soubor soch Olivetské hory, kaple Božího hrobu a kaple Žaláře Krista. Brzo se stal významným poutním místem. Roku 1861 přibyla grotta Bičování Krista, uvnitř níž byl umístěna dřevěná polychromovaná socha, která byla sto let předtím nalezena „na jedné půdě domu v Království“, roku 1884 pak studna (napájená vodou ze sousedního pozemku) a grotta s kající Maří Magdalenou. 1901 proběhla renovace celé křížové cesty, završená stavbou další grotty - sv. Petra kajícníka. 1919 byla demolována grotta Bičování Krista, na jejím místě byla postavena kaple stejného zasvěcení. Po roce 1945 neudržována, zpustla, sochy částečně odvezeny do různých kostelů (Šluknov, Žandov).

        

pomník padlým

Monumentální pomník 110 obětem 1. sv. války se nachází zhruba uprostřed celého areálu.

Literatura:

-     Nataša Brejchová-Steinová: Vzestup a pád křížové cesty v Království u Šluknova - ad Děčínské vlastivědné zprávy 1/2001 (ročník XI)

Web:

-     zničené kostely: kaple1, kaple 2, kaple 3, kaple 4

Okolí: Jitrovník / Království / Rybničná

Nejsevernější Čechy / rejstříky

březen 2007