TANEČNICE (Tanzplan)

k.ú. Mikulášovice (Šluknovská pahorkatina / Šluknovsko)

Výrazný plochý zalesněný vrch (597 m n. m.), tvořící český výběžek do území Saska.  Na nevýrazném vrcholu rozhledna a restaurace, na rozsoše vybíhající k východu železný radiokomunikační stožár. Celý vrch poset většími či menšími žulovými balvany. Na západním úbočí na cestě z Tomášova turistický hraniční přechod. Jižní až jihozápadní úbočí směrem k Tomášovu se nazývá Tomášovský les (Thomas Wald).

 

rozhledna

26 metrů vysoká osmiboká věž, cihlová na 10 m vysoké kamenné podezdívce. Z vyhlídkové plošiny ve výšce 22 m krásný výhled na celé Šluknovsko, Českosaské Švýcarsko i Hornolužickou vrchovinu, východním směrem za dobré viditelnosti až na Jizerské hory a Krkonoše, na jihu České středohoří, na jihozápadě pak Krušné hory a západním směrem Drážďany. V jejím sousedství turistická chata Koliba.

Na vrcholu Tanečnice stála již ve 30. letech 19. stol. dřevěná vyměřovací věž. První „regulérní“ dřevěná rozhledna postavena údajně roku 1885, rozhlednu však zničila již následujícího roku větrná bouře (některé prameny tuto první rozhlednu popírají). V zápětí byla postavena druhá dřevěná rozhledna, 26 metrů vysoká dle návrhu stavitele Schichta. Současně v jejím sousedství postavena i srubová chata pro turisty. V červenci 1887 byla rozhledna zasažena bleskem, byla však opravena. V květnu 1903 byla opět zničena vichřicí. V letech 1904-1905 byla proto postavena v pořadí již třetí rozhledna, tentokrát cihlová dle plánů místního stavitele Josefa Scholze, nazvaná Bismarckturm (Bismarkova věž). Tato rozhledna stojí po nezbytných opravách v 70. letech, kdy byla stažena 11 ocelovými pásy, dodnes. Několikrát přistavovaná a přestavovaná chata, zvaná “Chaloupka strýčka Toma“, vyhořela 4. 5.1946. Dnešní chata je z roku 1978. 

      

Zajímavosti:

Ø        Nejsevernější stojící rozhledna v ČR.

Ø        Rozhledna je součástí znaku města Mikulášovic.

Ø        Dle pověsti byl vrch pojmenován podle překrásné mladé dívky, která na tento vrch chodívala tančit a tak svádět myslivce.

Ø        Keltům údajně sloužil vrch jako posvátné místo - dle mého jde také spíše o pověst, než o nějakou doloženou skutečnost.

Literatura:

-     Jan Nouza: Rozhledny Čech, Moravy a Slezska (Liberec 1999)

-     kol.: Děčínsko - Turistický průvodce ČSSR 18 (Praha 1984)

Web:

-     Oficiální stránky rozhledny

-     Rozhledny u nás

-     Rozhledny ČR

-     Hrady.cz

-     Oficiální stránky města Mikulášovice

-     Bismarcktürme (Bismarkovy věže)

-     Infočesko

-     Českosaské Švýcarsko

-     Turistik.cz

Okolí: Vilémov / Mikulášovice / Tomášov / Sebnitzer Wald

Nejsevernější Čechy / rejstříky

prosinec 2008