KOPYTOV

k.ú. Kopytov (Ostravská pánev / Bohumínsko)

Ves ulicového typu v úzkém prostoru mezi řekami Odrou a Olzou. Centrem kaple sv. Jana Nepomuckého (během 2. světové války srovnána se zemí, obnovena roku 1950) a hasičská zbrojnice.

První zmínka o vsi je z roku 1480, ves je však zjevně mnohem starší. Vznikla v lužních pralesích bohumínského panství jako osada dřevorubců. Byla zde též dědičná rychta (dnes již neexistující Krakówkův statek).

kaple sv. Jana Nepomuckého

 

kamenný sloupek u kaple

prostor mezi kaplí  a hasičskou zbrojnicí, označovaný jako Náměstí sv. Floriána; se svou rozlohou 56 m2 je  od července 2011 zapsáno v Knize českých rekordů jako nejmenší náměstí ČR

 

pamětní deska osvobození a stavy povodní (nahoře 1997, dole 2010) na budově hasičské zbrojnice

větrné vodní čerpadlo v Kopytově, foto z roku 1918 (z infotabule)

 

mohutný dub v západní části vsi

 

pamětní lípa, připomínající poválečné „kmotrovství″ Čáslavi Kopytovu, vysazená roku 2007 západně od vsi

Kališův kříž

Kamenný kříž s korpusem Krista na rozcestí silnice do Šunychlu s polní cestou. Kříž nechal roku 1912 postavit majitel okolních polností Václav Kališ. U kříže dvě mohutné lípy, u každé z nich drobný dřevěný křížek, připomínající údajně místa odpočinku dvou průzkumníků sovětské armády, kteří zahynuli v dubnu 1945 vinou nastražených min.

 

Kališův kříž s lipami

 

dřevěné křížky, připomínající padlé Rudoarmějce

Zajímavosti, poznámky:

Ø        Jméno vsi (též Kopijurow či Kopyrow) odvozeno zřejmě z hornoněmeckého výrazu Kopfer, kupfer (neužitečná, bažinatá louka). Uvažuje se však i o možném slovanském původu, od slova kopanisko.

Literatura:

-          Jiří Šuhaj, Jan F. Teister: Zeměpisné názvy v hraničních meandrech Odry dříve a nyní – ad Poodří IX/1 (Ostrava 2006) – viz též https://www.mesto-bohumin.cz/data/naucne_stezky/casopis-poodri-2006-1.pdf   

Web:

-           oficiální stránky Bohumína - https://www.mesto-bohumin.cz/cz/volny-cas/naucne-stezky/hranicni-meandry-odry/11202-13-zastaveni-namesti-sv-floriana-v-kopytove.html

-           farnost Starý Bohumín - http://rkf-stbohumin.webnode.cz/kostely/kaple-kopytov/

-           turistika.cz - http://www.turistika.cz/mista/kopytov-cast-bohumin-sunychl

-           virtual travel; letecký pohled - http://www.virtualtravel.cz/bohumin/kopytov.html

-           virtual travel; náměstí - http://www.virtualtravel.cz/bohumin/namesti-sv-floriana.html     

další místa v okolí (mapa) / Slezsko / rejstříky

únor 2015