SLEZSKO

Omlouvám se předem všem historikům, že se navzdory názvu nebudu v téhle kapitole úplně striktně držet historických hranic Slezska. Je tak klikatá, místy dokonce nesouvislá, že nevymezuje žádné logické území. Navíc se částečně překrývá s poměrně svébytnou oblastí Jeseníků a dělí Ostravu coby dnes jednolitou aglomeraci. Slezsko, tak jak je pro tenhle účel pojímáno, tedy v jihovýchodní části respektuje historickou hranici, tedy pravý břeh řeky Ostravice (čímž rozděluje Beskydy na část Valašskou a Slezskou), ovšem ve střední části zahrnuje celou Ostravu (navazující bezprostředně na Moravskou bránu) a v severozápadní části si dovoluji tímto prohlásit za Slezsko vše, co leží severně od úpatí Jeseníků. Na severu a východě sousední Slezsko s Polskem, kteréžto tvrzení pochopitelně také není z historického hlediska úplně „košér″, neboť většina Slezska leží právě na polském území.

MAPA MÍST

HLUČÍNSKO

    

OSTRAVA

 

KARVINSKO

    

webové stránky:

Sdružení obcí Hlučínska - http://www.hlucinsko.com

informační centrum Hlučínsko - http://www.info.hlucin.com  

 

přehled regionálních a věcných rejstříků