MALÁ JAVORSKÁ (Klein Jober)

k.ú. Velká Javorská (České středohoří / Českolipsko)

Zaniklá osada na jihozápadních svazích Tokaniště, jižně od Velké Javorské. Osada se skládala z několika samostatných částí – jedna ležela severně od silnice Velká Javorská – Loučky na samé hranici velkojavorského katastru, další cca půl kilometru jihovýchodně od ní na terase nad Bobřím vodopádem, krom toho k osadě patřila usedlost jižně od západní části a samota v Bobří soutěsce. Poměrně dobře jsou v terénu zachované pozůstatky východní části, pozůstatky ostatních částí hledány nebyly, ale zdá se z dostupných informací, že z nich se v terénu více méně nic nedochovalo.

Koncem 19. stol. je v osadě uváděno 7 domů (24 obyvatel); stavení v údolí Bobřího potoka vzniklo pravděpodobně až později. Ves zanikla po 2. sv. válce, pravděpodobně v souvislosti s odsunem původního německého obyvatelstva.

Malý Javor v polovině 19. stol (archivnimapy.cuzk.cz)

východní část osady

Na terase 250 m severovýchodně od vodopádů v Bobří soutěsce výrazné zbytky zdiva minimálně dvou usedlostí podél zarůstající cesty. Na západním okraji hluboká kamenná studna (nezakrytá!). Ve východním  sousedství zbořenišť malý zanesený rybníček. Pod bývalou osadou směrem do Bobří soutěsky terasovité louky, dnes využívané jako pastviny.

  

zříceniny východnější usedlosti

   

zříceniny západnější usedlosti se zbytky sklepu

 

studna

rybníček

starý třešňový sad

výhled od osady k Bukové hoře

Web:

-           Zaniklé obce - http://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=4791   

Okolí: Bobří soutěska

České středohoří / rejstříky

červenec 2012