LENEŠICKÝ CHLUM

k.ú. Lenešice (České středohoří / Lounsko)

Plochý převážně zalesněný vrch (297 m n. m.) při jižním okraji Českého středohoří, sedlem spojen se sousední Ranou. Ve vrcholové plošině (jihozápadně od vlastního vrcholu) osmiúhelníková vodní nádrž, která zde byla vybudována pro zavlažování okolních polí (voda se do ní čerpala údajně z Ohře). 

Vrch přechází modrá turistická značka. Výhledy z úbočí, velmi omezené.

Lenešický Chlum od Jihu

Lenešický Chlum při pohledu z Rané

 

vodní nádrž pod vrcholem Chlumu

  

výhled z Lenešického Chlumu k severovýchodu na Oblík, k jihu na střední Poohří a Džbán a k severu na masiv Rané

Zajímavosti:

Ø        Na starých mapách nazýván Breite Berg.

Ø        Na východním úbočí kopce stával ovčín, později dvůr Zájezd.

Ø        Evidován zde výskyt silně ohroženého ovsíře stepního čedičového, orchideje pětiprstky žežulník

Ø        Vrch byl zalesněn až v období II. světové války náhradou za zrušení a vykácení Lenešické bažantnice.

Web:

-           geocaching - http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=b2dc851c-afd2-4015-a728-41514fe2d6bd 

Okolí: Raná / Lenešice

České středohoří / rejstříky

duben 2012