RANÁ

k.ú. Raná u Loun (České středohoří / Lounsko)

Ves zhruba trojúhelného půdorysu (297 m n. m.) na severovýchodním úpatí stejnojmenné hory, kolem kostela Všech Svatých. Na východním konci hřbitov. Severně o samotě na návrší nad vsí hospodářský dvůr.

Raná prvně doložena roku 1335. Byla majetkem lounských měšťanů a lounského kláštera magdalenitek, od pol. 15. stol. přímo královského města Louny; poplužní dvůr patřil městské obci lounské ještě poč. 20. stol.

znak Rané připomíná stejnojmenný vrch nad vsí (zelené trojverší a chráněný hlaváček jarní), hvězda představuje jitřenku a měla by být mluvícím znamením (Raná – ráno, jitro), modrostříbrná barva podkladu pak připomíná majitele vsi, město Louny (krom toho je vykládána opět jako symbol rána – hvězda je na hranici modré noci a stříbrného dne)

„letecký″ pohled na ves z Rané

ves na úpatí stejnojmenné hory

ve vsi

fara č.p. 25

 

pomník obětem 1. sv. války v centru vsi z roku 1935

letoun OK-DHG Aero Ae-45 jako pomník na návsi

   

hospodářský dvůr - č.p. 16, 93 a 17

 

hřbitov při silnici východně od vsi

kříž před hřbitovem

kostel Všech Svatých (nemovitá kulturní památka)

Jednolodní kostel s hranolovou věží na západní straně a polokruhově uzavřeným presbytářem. Pozdně gotický portál zakončený oslím hřbetem. Původně gotický ze 14. stol. (někdy uvažováno i o jeho románském původu), v 18. stol. barokizován (zejména přestavba lodi). Dnes z větší části díky opadání omítky odkryto kamenné zdivo. Obklopen bývalým hřbitovem, na nějž ze severní strany vstup bránou s barokním volutovým štítem.

   

kostel Všech Svatých

 

barokní hřbitovní brána

Zajímavosti:

Ø        Jméno je odvozováno od slova raný, časný.

Literatura:

-          Emanuel Poche a kol.: Umělecké památky Čech 3 - P/Š (Praha 1980)

Web:

-           oficiální stránky obce - http://www.obec-rana.com

-           wikipedie - http://cs.wikipedia.org/wiki/Raná_(okres_Louny)

-           hrady.cz - http://www.hrady.cz/?OID=6721 

Okolí: Raná (vrch)

České středohoří / rejstříky

duben 2012