KOPCE

k.ú. Lidečko (Vizovická vrchovina / Hornolidečsko)

Nejvýchodnější vrchol hlavního hřebene Vizovických vrchů (699 m.n.m.) nad soutěskou Lomensko. Též Vrchkopce či Zámčiska. Na vrcholu stopy hradiska z doby bronzové (lužická kultura). Na severovýchodním svahu rozsáhlé sesuvné pole s řadou skalek, v nichž několik rozsedlinových a suťových jeskyní (uvádí se 12 jeskyní o celkové délce 324 m, z nichž největší „Naděje dlouhá přes 100 m - významné zimoviště netopýrů, zejména vrápence malého). Chráněno jako přírodní památka.

Lidové pověstí zde mluví o zaniklém zámku, o sklepech plných zlata či o zakopaných lidečských zvonech.

Čertovy skály:

Výrazná skalní hradba na jihovýchodním úbočí kopce, nad severním koncem obce Lidečko. Asi 150 m dlouhá skalní lavice pískovců magurského flyše rozčleněna zvětráváním do řady skalních bloků, vytvářejících na horní ploše tipické „cimbuří“. Čtyři nejvýraznější „výstupky“ jsou pojmenovány Hladká, Čertova stěna, Plochá a Kolébka. Zatímco severní stěna přechází ve svah kopce a je tak poměrně nízká, k jihu spadá stěna svislými stěnami  vysokými od 6 do 25 m (postupně se zvyšujícími od západu k východu)- Skály chráněny jako přírodní památka. Četné horolezecké cesty (kolem 90 cest obtížnosti až 9, zřejmě nejznámější a nejoblíbenější na Valašsku, využívané již od 40. let 20. stol.). Z vrcholových partií skal pěkné výhledy zejména do údolí Senice (Lidečko, Horní Lideč) a na nejsevernější hřebeny Bílých Karpat na obzoru, avšak i k východu na nejbližší vrcholy Javorníků (Hradisko).

Dle pověsti zeď postavil čert, aby obrátil tok Senice, za což měl dostat dceru místního sedláka Rozinu (dle jiné verze mělo jít o sázku s mlynářem - samozřejmě, že to čert do kohoutího zakokrhání dokončit nestihl :-)). Jiná Legenda považovala „zeď za stavbu dávných Valachů jako obranu před vpády Turků, Uhrů a Tatarů na Valašsko. Ještě jiná pověst mluví o černokněžníkovi, který se zde zjevoval a obdarovával chuďasy v jeskyních pod skalami zlatem.

Pod skalami 14. zastávka naučné stezky Vařákovy Paseky. Turistická značka vede po horní hraně skal, dobře průchozí však i jejich úpatí (pěšina využívaná hlavně horolezci).

             

Literatura:

-     Peter Mackovčin, Matilda Jatiová a kol.: Chráněná území ČR II – Zlínsko (Brno, Praha 2002)

Web:

-     chráněná území Zlínského kraje: Čertovy skály, Kopce

-     turistika.cz

-     infočesko

-     mikroregion Hornolidečsko: Čertovy skály, Kopce

-     naučná stezka Vařákovy paseky

-     Moskyt

-     Český lid 1895

-     horolezectví Adrex.cz

-     horolezectví ClimbWeb

-     Český horolezecký svaz

-     fotgalerie Pavla Kotrly

Okolí: Pulčínské údolí / Pulčín / Horní Lideč / Lačnovské rybníky / Vrátnice

 Valašsko / rejstříky

srpen 2006