HORNÍ LIDEČ

k.ú. Horní Lideč (Vizovická vrchovina / Hornolidečsko)

Ves v údolí Senice na pomezí Vizovických vrchů, Javorníků a Bílých Karpat. Důležitá železniční křižovatka. Ve střední části vsi novodobý (1992 - 1994) kostel sv. Václava (na místě staré školy) se samostatně stojící hranolovou zvonicí. Před kostelem památníky obětí obou světových válek, památník rumunských vojáků (osvobozovaly Horní Lideč v roce 1945) a památník nesvobody 1948 - 1989. V blízkosti kostela kolorovaná pískovcová socha Matky milosrdenství z roku 1874. Kaplička sv. Václava se zvonicí z roku 1929. V severozápadní části vsi nová škola, před ní památník spisovatele a publicisty, řídícího učitele Jana Evangelisty Trávníčka (1899 - 1981) z roku 1994. Několik památných stromů (500 let starý dub - největší v okrese Vsetín, 300 let stará lípa). Památkově chráněná roubená sýpka s pavlačí z pol. 19. stol. Replika dřevěné zvoničky a roubené studny (originály přeneseny roku 1927 do rožnovského skanzenu).

Okolí osídleno již v době bronzové. Svědčí o tom nález dvou anténových mečů a bronzové sekyrky  v trati pod vrchem  Stráň. Za první zmínku o obci je pokládána zakládací listina cisterciáckého kláštera ve Vizovicích z roku 1261 (zmiňována pouze „Ludsch“). ve 14. a 15. stol. léno pulčínského hradu, roku 1511 připojena k panství Brumovskému. 2001 Vesnice roku Zlínského kraje.

U nádraží začíná naučná stezka Vařákovy Paseky (v obci celkem 3 zastávky).

  

Nádraží:

V severní části obce, na pomezí Horní Lidče a Lidečka. Železniční křižovatka tratí na Vsetín, Púchov a Bylnici. Trať Vsetín - Bylnice vybodována v letech 1923 - 28, trať na Púchov v roce 1937. Po rozdělení Československa pohraniční stanice. Pamětní deska železničních zaměstnanců, umučených v době 2. sv. války. U nádraží kamenný kříž z roku 1920.

  

Zajímavosti:

Ø        dodnes živé folklórní tradice (masopust s fašankovým průvodem masek, vánoční živý Betlém, Svatý Mikuláš s družinou)

Ø        rodák Jaroslav Ševčík, přední znalec lidového tance a folklóru

Web:

-     mikroregion Hornolidečsko

-     regionální portál Zlínského kraje

-     turistika.cz

-     naučná stezka Vařákovy Paseky

Okolí: Pulčín / Ploštiny / Valašské Klobouky / Lačnovské rybníky / Kopce

Valašsko / rejstříky

duben 2006