BOJATÍN

k.ú. Vysoké Pole (Vizovická vrchovina / Valašskokloboucko)

Poutní místo na jižním úpatí hlavního hřebene Vizovických vrchů, v lukách pod Suchým vrchem. Kaple Panny Marie (tzv. “Vysocká“ kaple) Před kaplí skupina krásných lip, při cestě proti kapli kamenný kříž z roku 1770 s erbem na soklu..

Asi 300 m severněji tzv. Vodní kaple, vlevo od ní vlastní studánka „zázračné vody“ s reliéfem Panny Marie, vpravo kamenný kříž z roku 1838, pořízený nákladem Franze Trčky.

Kaple zde byla postavena roku 1748 z odkazu Terezie Podstatské. O poutích byla hojně navštěvovaná, 1790 však byla v souvislosti s Josefínskými reformami zrušena a zbořena (socha Panny Marie byla přenesena do kostela v Újezdě, kam k ní pokračovaly poutě). Obnovena byla kolem roku 1870. stol. soukeníkem Kolískem z Vizovic, který v cizině ztratil ženu i děti - nejprve jako malá kaplička, později rozšířena do dnešní podoby (vysvěcena 1876). Kolísek zde následně žil jako poustevník. Studánka byla považována za léčivou zejména na dětské nemoci - jako poděkování za uzdravení věšely maminky na planou hrušku u studánky dětské košilky.

Areál volně přístupný. Interiér kaple Panny Marie uzavřen, možno do ni však nahlédnout.

           

Literatura:

-     František Odehnal: Poutní místa Moravy a Slezska (Praha 1995)

-     Petr Kovařík: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska (Praha 1998)

Web:

-     obec Vysoké Pole

Okolí: Podhoří / Vysoké Pole / Doubrava / Suchý vrch

 Valašsko / rejstříky

srpen 2006