LEŠNÁ

k.ú. Štípa (Vizovická vrchovina / Zlínsko)

Zámek s rozsáhlým parkem a oborou (dohromady cca 50 ha), sloužící dnes jako zoologická zahrada.

ZOO:

Expozice zoologické zahrady, čítající dnes přes 200 druhů zvířat, rozčleněna do několika logických geografických celků. Ve velké míře zde jsou volné expozice, kde žije pohromadě řada různých druhů zvířat ve větších skupinách v „přirozeném“ prostředí. Část voliér je průchozích. Západně od zámku (v místech původního pavilónu šelem) budována v současné době zbrusu nová tropická hala. K nejstarším budovám patří  část budovy současného pavilonu primátů (asi 1813 zde postavena nevelká zámecká kuchyně, 1896 přestavěna na zámeckou prádelnu a kolem roku 1960 na pavilon opic). Nejvýchodnější část tvoří samostatná část „Obora“ s volně se pasoucími lesními kopytníky. Areál doplněn řadou plastik (vesměs se zvířecími motivy, v blízkosti pavilónu slonů „africké“ sochy).

Počátky dnešního Lešenského areálu lze hledat již počátkem 19. stol., kdy byla v lese na „návrší zvaném Lešná” zřízena hrabětem Josefem Janem Seilernem panská bažantnice jako součást lukovského velkostatku. Roku 1804 zde bylo vystavěno obydlí bažantníka, postupně byly budovány další objekty (později zbořený „starý zámek“, hospodářeké objekty) a areál byl ohrazen zdí. V 80. a 90. letech byl postaven „nový zámek“ a objekty stájí a jízdáren. V letech 1928 - 29 sem majitel panství a významný ornitolog Josef Seilern dovezl několik exotických druhů savců a ptáků, což lze považovat za počátek zdejší zoologické zahrady. 1943 (4 roky po smrti Josefa Seilerna) byla sice Bažantnice z finančních důvodů zrušena, řada zajímavých zvířat zde však žila dál. Přežila i poválečný odchod Seilernů. V květnu 1948 byl areál oficiálně otevřen veřejnosti a začalo zde systematické budování zooparku. Od  poloviny 90. let pak probíhá rozsáhlá přestavba areálu v moderní zoologickou zahradu respektující v maximální míře nároky zvířat.

Prohlídka celého areálu včetně obory možná v návštěvních hodinách (vstupné).

                  

Zámek (nemovitá kulturní památka):

Romantická členitá budova uprostřed parku. Na první pohled připomíná „pohádkové zámky“. Kombinuje historizující prvky s prvky švýcarské a rakouské architektury. (řed zámkem jezírko s vodotrysky.

Postaven 1887 - 1893 Františkem Seilernem. Zámek byl od počátku vybaven mimo jiné ústředním topením, vodovod (vodojem umístěn v zámecké věži), domácí telefon či rozvodem elektřiny (areál měl samostatnou elektrárnu). V interiérech dokonalá řemeslná práce (zejména dřevěné prvky). V části zámku bylo od počátku umístěno soukromé muzeum a rozsáhlé ornitologické sbírky.

Protějšek zámku (východně od vlastní budovy) tvoří hrázděný objekt zvaný Tyrol (Tyrolský dům) z let 1818 - 1823.

Prohlídka části interiérů a zámeckého muzea možná s průvodcem (samostatné vstupné), avšak pouze po zaplacení vstupného do ZOO. V suterénu terária, přístupná v rámci prohlídky ZOO. V Tyrolu restaurace.

       

Stáje:

Secesní stáje (1892 - 94). V jejich interiéru dochován krb, u něhož panstvo odpočívalo po vyjížďkách. V blízkosti stájí byla vybudována i jízdárna, přestavěná v letech 1960 - 1970 na pavilón šelem..

Lešenské stáje byly součástí „lukovského chladnokrevného hřebčína“, jež choval plemenné belgické chladnokrevníky. Později zde byli chováni američtí klusáci. Dnes na tradici navázáno chovem lipicánů.

Volně přístupné v rámci prohlídky ZOO.

 

Zámecký park:

Patří k dendrologicky nejcennějším na Moravě - roste zde přes 1100 druhů a kultivarů rostlin, z toho přes 150 druhů dřevin. Čistě parková část bez voliér a výběhů (pouze se skupinou plameňáků na rybníčku), s řadou krásných stromů (některé až 300 let staré) je dochována v jihozápadní části areálu. Velké množství cenných dřevin též severně od Tyrolu. Při východním (sezóním) vstupu do areálu parková úprava charakteru francouzské zahrady.

Anglický park kolem zámku zřízen v letech 1884 - 88.

Nejvýznamnější stromy označeny jmenovkami.

   

Literatura:

-     Miroslav Plaček: Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku (Praha 1996)

-     Božena Pacáková-Hošťálková, Jaroslav Petrů, Dušan Riedl, Antonín Marián Svoboda a kol.: Zahrady a parky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Praha 1999)

-     Karel Hieke: Moravské zámecké parky a jejich dřeviny (Praha1985)

Web:

-     ZOO Lešná

-     Magazín Zlínska

-     hrady.cz: zámek, ZOO

-     pamětihodnosti.cz 

-     turistika.cz: zámek, ZOO

-     památky České republiky

-     průvodce.com

Okolí: Lukov / Kostelec

Valašsko / rejstříky

srpen 2006