LUKOV

k.ú. Lukov u Zlína (Vizovická vrchovina / Zlínsko)

Ves v podhůří Hostýnských vrchů (316 m.n.m.), pod stejnojmenným hradem. Též Velký Lukov, Hrubý Lukovec. Historická podoba vsi značně narušena novější výstavbou a komunikacemi. V jižní části vsi kostel a dvůr, severovýchodně od něj býv. pivovar. V budově školy (ležící mezi kostelem a pivovarem) zazděn fragment kamenné plastiky se šternberskou hvězdou z Lukovského hradu. Na křižovatce v jihozápadní části vsi hranolová boží muka z roku 1660 (dle jiných zpráv z 18. stol.), s pověstmi opředenou pískovcovou sochou Madony na vrcholu (nemovitá kulturní památka), proti nim objekt domova důchodců (původně panský starobinec, později sirotčinec se školou, do dnešní výstavné podoby přestavěn 1991 - 1994). Na západním okraji vsi na Bělovodském potoku dva rybníky (Horní a dolní Bělovodský, též Lukovský). Na východním okraji vsi vila Tusculum v tyrolském slohu z roku 1894 - letní sídlo ovdovělé hraběnky Charloty SeilernovéAspag (v letech 1956 - 1982 mateřská škola, dnes hotel). Kolem budovy rozsáhlý park. Při silnici do Lešné kamenný kříž.

Podhradní ves poprvé zmiňována 1348. Roku 1780 bylo do vsi z hradu přenesena administrativní správa lukovského panství.

 

Kostel sv. Josefa (nemovitá kulturní památka):

Barokní kostel zbudován v letech 1810 - 13 holešovským stavitelem Martinem Galuškou. Nad oltářem monumentální obraz Smrti sv. Josefa z téže doby. Na věži tři nové zvony. V sousedství kostela fara čp. 79 (nemovitá kulturní památka). U fary  jinan dvoulaločný. Před kostelem pomník padlým z 1. sv. války, připomínající padlé z Lukova a Velíkové, a kamenný kříž. Pomník postaven 1922, roku 1940 musel být odstraněn (části byly uschovány ve farské kočárovně), znovu instalován 1945, později ještě několikrát upravován.

   

Panský pivovar:

Zhruba uprostřed dnešní vsi. Pokládán za nejstarší dochovanou zděnou stavbu v obci (na průčelí datován 1769, písemně doložen ještě asi o sto let dříve), avšak výrazně přestavěný. Nejzajímavějším stavebním prvkem barokní šroubovitý komín (vznikl před rokem 1646). V provozu do roku 1870. Poté varna přeměněna na společenský sál, zvaný Mozartova dvorana, kde koncertovala hraběcí kapela pod vedením kapelníka Metznera. Dnes restaurace - pension Na pivovaře.

 

Socha sv. Jana Nepomuckého (nemovitá kulturní památka):

Barokní pískovcová socha z pol. 18. stol. nad vsí při cestě na hrad Lukov. Leží v malebné skupině 200letých lip, o nichž pověst praví, že byly vysázeny na paměť prvního rozdílení brambor na lukovském panství. Od sochy pěkný výhled na ves a hřeben Vizovických vrchů v pozadí. Údajně oblíbené místo Betty Smetanové, která žila po smrti svého manžela Bedřicha na nedaleké lesovně.

Literatura:

-     Bohumil Samek: Umělecké památky Moravy a Slezska 1. - J/N (Praha 1999)

-     Michal Girgel: Naučná stezka lukov (Zlín 2006)

Web:

-     oficiální stránky obce

-     regionální portál Zlínského kraje

-     Turistika.cz

Okolí: Lukov (hrad) / Lešná

Valašsko / rejstříky

srpen 2006