MALENISKO

k.ú. Provodov na Moravě (Vizovická vrchovina / Zlínsko)

Též „na Malenisku“. Poutní místo na úbočí hřebene Brda asi 1 km jihovýchodně od Provodova. Ústředním objektem poutní kostel Panny Marie Sněžné, poblíž kaplička z roku 1865, z níž vyvěrá „Svatá voda” (vlastní zázračný pramen údajně pod oltářem kostela) a novodobý „venkovní oltář“(v podstatě kryté pódium). Níže fara, u ní vysoký válcový kamenný sloup s kamenným křížkem na vrcholu (nemovitá kulturní památka), hostinec a několik dalších budov. Areál doplňuje křížová cesta, při přístupové silnici hřbitov. Od kostelíku pěkný výhled na Podřevnicko a Hostýnské vrchy v pozadí.

První zprávy o poutním místu pochází z poč. 18. stol., kdy byla údajně mlynářka Anně Vlaštovicová z Dolního provodovského mlýna uzdravena z těžké oční nemoci vodou ze zdejšího pramene, který ji ve snu označil stařec se slovy „Zde je voda, která bude na přímluvu Boží uzdravovat nemocné na těle i na duši“. Po rozšíření této zvěsti sem začali od roku 1712 putovat lidé ze širokého okolí a mnohé z nich zde prý byly též zázračně uzdraveni. Původně se poutníci scházeli u obrazu Matky Boží kojící, který darovala jako poděkování za uzdravení Dorota Jahodíková z Pašovic. Majitel luhačovického panství hrabě Wolfgang Serenyi zde pak nechal postavit jako poděkování za své uzdravení nejprve dřevěnou a  později zděnou kapli (vysvěcena 5. srpna 1735). 1752 zde byla ustavena duchovní správa, 1863 povýšena na farnost. Budova nynější fary postavena v letech 1760 - 61 (nejstarší dochované stavení na katastru Provodova). 1880 zde zřízena i škola, 1905 přebudována na noclehárnu pro poutníky.

   

kostel Panny Marie Sněžné (nemovitá kulturní památka):

Barokní poutní kostelík, v dnešní podobě z roku 1850 (kdy byla původní kaple rozšířena o chrámovou loď), tvoří dominantu celého areálu. Na hlavním oltáři z roku 1758 obraz Matky Boží kojící (Panny Marie Provodovské) z roku 1710, původně pověšený u studánky, jedinečný svého druhu v celé střední Evropě. Před kostelem kamenný kříž na paměť misijí.

    

křížová cesta (nemovitá kulturní památka):

Od studánky podél lesní cesty prudce do svahu (již na k.ú. Řetechov) až k drobné kapličce na hřebeni - 14 kamenných zastavení s reliéfy. Je v pořadí již třetí zdejší křížovou cestou a byla vybudována v letech 1917 - 1918 jako vzpomínka na padlé vojíny a poutníky v 1. sv. válce. Proto na mnoha zastaveních věnování různých obcí a farností ze širokého okolí na památku jejich padlým farníkům a spoluobčanům. Na prvním zastavení arcibiskupský erb, na posledním erb šlechtický.

         

hřbitov:

Po pravé straně silnice od Provodova ke kapli Panny Marie. Novodobý, zřízen roku 1958. Proti vstupu kamenná kaplička se sochou Panny Marie. Poblíž hrob provodovských farářů (mimo jiné i vlastivědného spisovatele Františka Müllera + 1985).. Před hřbitovem obrázek Panny Marie na dřevěném sloupku.

  

Literatura:

-     Josef Pala, Vladimír Hyhlík: Provodov - poutní kostel Panny Marie Sněžné; Církevní památky sv. 11 (Velehrad 1993)

-     František Odehnal: Poutní místa Moravy a Slezska (Praha 1995)

-     Petr Kovařík: Studánky a prameny Čech, Moravy a Slezska (Praha1998)

Web:

-     turistika.cz: poutní areál, skály

-     průvodce Slováckem

-     mikroregion Luhačovické Zálesí

-     stránky města Slavičín

Okolí: Starý Světlov / (Uherský Brod) / Provodov

Valašsko / rejstříky

srpen 2006