PROVODOV

k.ú. Provodov na Moravě (Vizovická vrchovina / Zlínsko)

Ves v kotlině na horním toku Ludkovického potoka (380 m.n.m.) pod Komoneckým hřebenem. Na návsi socha sv. Jana Nepomuckého (nemovitá kulturní památka) na mohutném kamenném soklu z roku 1774. Uváděno zde několik objektů lidové architektury, prohlášených za nemovité kulturní památky - špýchary u čp. 22 a 38 a dům čp. 33. V jižní části vsi při silnici na Uherský Brod veliký dřevěný kříž s Kristem malovaným na plechu. Jihovýchodně od vsi při téže silnici další pěkný  křížek, tentokrát kovový, zvaný Svatý kříž.

Na katastru vsi řada zemědělských a pasekářských usedlostí. Ke vsi patří i poutní místo Malenisko.

První písemná zmínka z roku 1412, kdy ves přináležela k hradu (Starý) Světlov. Od roku 1633 součástí panství Luhačovice.

Dle etymologické pověsti jméno vsi připomíná, že první obyvatelé měly za úkol provádět pocestné  a obchodníky zdejšími divokými horami (ve skutečnosti odvozeno spíše od osobního jména Provod).

 

Starý hřbitov:

Na návrší jihozápadně nad vsí. Dnes již zrušený (fungoval v letech 1785 - 1958), dochováno několik málo náhrobků a kamenný kříž z roku 1923, věnovaný padlým v 1. sv. válce krajany Čechoameričany. Příjemné klidné místo. Přístup uličkou z nejjižnější části vsi, obklopeno pastvinami.

 

Literatura:

-     Josef Pala, Vladimír Hyhlík: Provodov - poutní kostel Panny Marie Sněžné; Církevní památky sv. 11 (Velehrad 1993)

Web:

-     oficiální stránky obce

-     jiná verze obecních stránek

-     mikroregion Luhačovické Zálesí: základní informace, historie, památky  

-     regionální portál Zlínského kraje

-     průvodce Slováckem

Okolí: Slavický kopec / Komonec / Starý Světlov / Malenisko / Vršek

 Valašsko / rejstříky

srpen 2006