VRŠEK

k.ú. Zlín, Kostelec u Zlína (Vizovická vrchovina / Zlínsko)

Rozlehlé zalesněné návrší (358 m.n.m.) na severovýchodním okraji Zlína, nad soutokem Fryštáckého potoka s Dřevnicí. Vzhledem k blízkosti města a lázní Kostelec slouží částečně jako lesopark. Na západním úbočí studánka. Z okraje lesa na západním úbočí pěkné výhledy na Zlín a Tlustou horu v pozadí. Volně přístupné, několik turistických značek.

 

Okolí: Vršek (438 mnm) / Zlín / Kostelec

Valašsko / rejstříky

srpen 2006