ZLÍN

k.ú. Zlín (Vizovická vrchovina / Zlínsko)

Krajské město v údolí Dřevnice (300 m.n.m.). Nevelké historické jádro kolem zámku (dnes Muzeu jihovýchodní Moravy) a kostela sv. Filipa a Jakuba. Většina města vybudována ve funkcionalistickém sytlu ve 20. a 30. letech 20. stol.(“moderní průmyslové město v zahradách“ - na výstavbě se podíleli J. Kotěra, F. L. Guhara, V. karfík, M. Lorenc a další). V okrajových částech města vilové čtvrti i novodobá sídliště. Významný urbanistický celek moderní architektury - městská památková zóna.

Město existovalo již ve 13. stol., první zmínka 1322 jako městečko a sídlo samostatného panství v majetku královny-vdovy Elišky Rejčky. Rozvoj města v 16. stol., kdy z původní tvrze vybudován dnešní zámek a přestavěn i kostel. Největší rozvoj města v 1. pol. 20. stol. (v souvislosti s koncernem Tomáše Bati, zahrnujícím kromě známé výrobny obuvi i gumárnu, strojírny, chemické závody, stavebnictví a další). 1944 bombardován americkou armádou. V letech 1949 - 1989 se nazýval Gottwaldov.

  

Areál bývalých Baťových závodů

Počátky Baťových obuvnických závodů jsou v r. 1894. Současný rozlehlý areál v západní okraji města vznikl v letech 1922 - 38, kdy se staly největší obuvnickou firmou v Evropě. Celý areál je složen z tipických budov z červených cihel a bílého betonu. Nejvýznamnější budovou tzv „Jednadvacítka” či „Zlínský mrakodrap” - správní budova celého Baťova „impéria“, postavená v roce 1938 dle projektu Vladimíra Karfíka. Šestnáctipodlažní budova je vysoká 77,5 m. Svého času byla nejvyšší budovou v Československu. Je významným architektonickým dílem i v evropském kontextu. Byla vybavena klimatizací, potrubní poštou či podlahovými zásuvkami elektrického proudu. Technickou kuriozitou je Baťova kancelář ve výtahu velikosti 6x6 m. Národní kulturní památka, dnes sídlo Krajského úřadu Zlínského kraje. V přízemí volně (a fakticky téměř bez časového omezení) přístupná expozice věnovaná historii budovy (mimo jiné zde umístěna původní strojovna vzduchotechniky) a s možností nahlédnutí do pojízdné kanceláře. V sousedním objektu dnes Obuvnické muzeum. Další objekty areálu využívány k různým účelům.

       

Nádrž na Kudlovském potoce:

Vodní nádrž takřka v centru města, na okraji čtvrtě Lazy.

Web:

-     oficiální stránky města

-     Muzeum jihovýchodní Moravy

-     turistika.cz   

-     turism.cz

-     infočesko

-     hrady.cz

-     památky jihovýchodní Moravy

-     Průvodce Slováckem:mrakodrap, zámek, kostel Narození Panny Marie

Okolí: (Bystřice pod Hostýnem) / Kostelec / Vršek (358 mnm) / Vršek (438 mnm) / (Uherský Brod)

Valašsko / rejstříky

srpen 2006